Kiến Thức

Sở hữu trí tuệ tiếng anh là gì

Sài Gòn 100 Điều Thú Vị xin giới thiệu đến quý độc giả bài viết Sở hữu trí tuệ tiếng anh là gì

Sở hữu trí tuệ tiếng anh là gì

Mục lục bài viết

Sở hữu trí tuệ là gì?

Sở hữu trí tuệ là các quyền về nhân thân và quyền tài sản hợp pháp đối với những tài sản trí tuệ mà cụ thể là những quyền xuất phát trong các lĩnh vực văn học nghệ thuật, công nghiệp, khoa học kỹ thuật và văn hóa.

Các quyền nhân thân bao gồm: quyền đặt tên, quyền đứng tên, quyền công bố tác phẩm, quyền bảo vệ tác phẩm.

Các quyền về tài sản bao gồm: quyền làm tác phẩm tái sinh, quyền biểu diễn tác phẩm, quyền sao chép, quyền phân phối, cho thuê… và một số quyền khác theo quy định tại Điều 5 Luật Sở hữu trí tuệ.

Đăng ký sở hữu trí tuệ là một trong những biện pháp để khẳng định quyền của mình đối với sản phẩm sở hữu trí tuệ và được độc quyền sử dụng tại quốc gia đăng ký.

Sở hữu trí tuệ tiếng Anh là gì?

Sở hữu trí tuệ tiếng Anh là intellectual property, định nghĩa sở hữu trí tuệ được dịch sang tiếng Anh là:

Xem thêm  Trả lời điểm mạnh, điểm yếu của bản thân thế nào để được đánh giá cao?

Intellectual property refers to personal and legal property rights to intellectual property, particularly those derived in the fields of literature, arts, industry, science and technology and culture.

Personal rights include: the right to name, the right to publish, the right to publish a work and the right to protect the work.

Property rights include: the right to reproduce works, the right to perform works, the right reproduce, distribute, lease… and a number of other rights as provided for in Article 5 of the Intellectual Property Law.

2 1

Cụm từ phổ biến gắn liền với sở hữu trí tuệ tiếng Anh là gì?

– Cẩm nang sở hữu trí tuệ WIPO.

Cẩm nang sở hữu trí tuệ WIPO dịch sang tiếng Anh là: WIPO intellectual property handbook.

– Luật sở hữu trí tuệ.

Luật sở hữu trí tuệ dịch sang tiếng Anh là: Intellectual property law.

– Quyền sở hữu trí tuệ tiếng Anh.

Quyền sở hữu trí tuệ tiếng Anh được dịch là: English intellectual property rights.

– Quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại.

Quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại được dịch sang tiếng Anh là: intellectual property rights in trade.

– Tính lãnh thổ của quyền sở hữu trí tuệ.

Tính lãnh thổ của quyền sở hữu trí tuệ được dịch sang tiếng Anh là: Territoriality of intellectual property rights.

– Thực trạng sở hữu trí tuệ ở Việt Nam.

Thực trạng sở hữu trí tuệ ở Việt Nam được dịch sang tiếng Anh là: Situation of intellectual property in Vietnam

Xem thêm  BBs là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu - 2022

– Quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài.

Quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài được dịch sang tiếng Anh là: Intellectual property rights have foreign elements.

Ví dụ đoạn văn thường sử dụng cụm từ sở hữu trí tuệ tiếng Anh viết như thế nào?

Pháp luật sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu trí tuệ hay bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ đã rất phổ biến với các cá nhân, tổ chức của Việt Nam hiện nay. Việc bảo về quyền sở hữu trí tuệ trong nước hay bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ vượt xa lãnh thổ Việt Nam được ghi nhận trong Luật Sở hữu trí tuệ, các văn bản hướng dẫn cũng như các hiệp ước mà Việt Nam tham gia. Như vậy, trong thời kỳ hội nhập như hiện nay thì ngoài việc nắm rõ các quy định về sở hữu trí tuệ trong nước thì việc tìm hiểu pháp luật quốc tế về sở hữu trí tuệ cũng rất cần thiết mà cụ thể là tham khảo các văn bản sở hữu trí tuệ tiếng Anh.

Intellectual property laws, intellectual property rights or protection of intellectual property rights are very popular with Vietnamese individuals and organizations today. The protection of domestic intellectual property rights or the protection of intellectual property rights far beyond the territory of Vietnam is recognized in the Intellectual Property Law, guiding documents as well as treaties to which Vietnam is a party. Thus, in the current integration period, in addition to understanding domestic intellectual property regulations, it is necessary to learn international laws on intellectual property, in particular, refer to English intellectual property text.

Như vậy, đến đây bài viết về “Sở hữu trí tuệ tiếng anh là gì” đã kết thúc. Chúc quý độc giả luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Xem thêm  Lựa chọn thị trường mục tiêu là gì

Mời bạn đọc xem thêm nhiều bài viết hay trong chuyên mục: Kiến Thức.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button