Kiến Thức

Quyết định cử đi công tác tiếng anh là gì

Sài Gòn 100 Điều Thú Vị xin giới thiệu đến quý độc giả bài viết Quyết định cử đi công tác tiếng anh là gì

Quyết định cử đi công tác tiếng anh là gì

Mục lục bài viết

Mẫu quyết định cử đi công tác nước ngoài bằng Tiếng Anh được khá nhiều người tìm kiếm. Bởi lẽ đây là mẫu văn bản được nhiều doanh nghiệp sử dụng khi cử người lao động đi công tác ở nước ngoài. Đặc biệt, mẫu quyết định cử đi công tác nước ngoài bằng Tiếng Anh lại càng được nhiều người tìm kiếm hơn.

Xem thêm: Quyết định cử đi công tác tiếng anh là gì

Bài viết dưới đây chúng tôi xin gửi đến Quý độc giả mẫu quyết định cử đi công tác nước ngoài bằng Tiếng Anh.

Quyết định cử đi công tác nước ngoài là gì?

Hiện nay, không có bất kỳ văn bản pháp luật hay sách từ điển nào quy định về định nghĩa quyết định cử đi công tác là gì? Tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu quyết định cử đi công tác nước ngoài là văn bản thể hiện ý chí của một chủ thể đồng ý cử một cá nhân sang nước ngoài công tác để thực hiện các công việc của công ty. Theo đó, nội dung của quyết định sẽ thể hiện thông tin đơn vị cử người lao động đi công tác, thông tin người được cử đi công tác, địa điểm công tác, thời hạn công tác và các nội dung cần thiết khác.

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, quyết định cử đi công tác nước ngoài là chứng từ quan trọng để được khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, Điều 4 Thông tư này quy định:

– Chi phụ cấp cho người lao động đi công tác, chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp doanh nghiệp có khoán tiền đi lại, tiền ở, phụ cấp cho người lao động đi công tác và thực hiện đúng theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp thì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoán tiền đi lại, tiền ở, tiền phụ cấp.

Xem thêm  Hợp đồng tiếng anh là gì

Trường hợp doanh nghiệp cử người lao động đi công tác (bao gồm công tác trong nước và công tác nước ngoài) nếu có phát sinh chi phí từ 20 triệu đồng trở lên, chi phí mua vé máy bay mà các khoản chi phí này được thanh toán bằng thẻ ngân hàng của cá nhân thì đủ điều kiện là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và tính vào chi phí được trừ nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Có hóa đơn, chứng từ phù hợp do người cung cấp hàng hóa, dịch vụ giao xuất.

– Doanh nghiệp có quyết định hoặc văn bản cử người lao động đi công tác.

– Quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp cho phép người lao động được phép thanh toán khoản công tác phí, mua vé máy bay bằng thẻ ngân hàng do cá nhân là chủ thẻ và khoản chi này sau đó được doanh nghiệp thanh toán lại cho người lao động.

mau quyet dinh cu di cong tac nuoc ngoai bang tieng anh

Mẫu quyết định cử đi công tác nước ngoài bằng Tiếng Anh

Tiếp tục nội dung bài viết, chúng tôi xin gửi đến Quý độc giả mẫu quyết định cử đi công tác nước ngoài bằng Tiếng Anh:

CÔNG TY ……..

COMPANY…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

——————-

Số:……./2021/QĐ-…

No.:…./2021/QĐ-….

….., ngày ….tháng….. năm 2021

Xem thêm  Thành phần bản thân hiện nay là gì

…, dd/mm/yyyy

QUYẾT ĐỊNH/DECISION

(Về việc cử nhân viên đi công tác nước ngoài)

(Reference assigning employee on an abroad business trip)

– Căn cứ theo Điều lệ của Công ty …………………………………………………….;

Đọc thêm: Lựa chọn thị trường mục tiêu là gì

According to the Chapter of …………………………………………………………..…;

– Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Giám đốc,

Based on the authority of Director,

QUYẾT ĐỊNH/DECIDE:

Điều 1: Quyết định cử các nhân viên sau đi công tác nước ngoài

Section 1: To assign the following employee on an abroad business trip

1. Ông (bà):………………………………………………………………………

Sir/madam:…………………………………………………………………………….

Năm sinh/Date of birth:…………………………………………………….…

CMND/CCCD/Identification card:……………………………………….…..

Ngày cấp/Date of issue:……………………………………………………….

Nơi cấp/Place of issue:………………………………………………………..

Chức vụ:………………………………………………………………………………………….

Posision:……………………………………………………………………………….

2. Ông (bà):………………………………………………………………………

Sir/madam:…………………………………………………………………………….

Năm sinh/Date of birth:…………………………………………………….…

CMND/CCCD/Identification card:……………………………………….…..

Ngày cấp/Date of issue:……………………………………………………….

Nơi cấp/Place of issue:………………………………………………………..

Chức vụ:………………………………………………………………………………………….

Posision:………………………………………………………………………….……

Điều 2: Thông tin nơi công tác

Đọc thêm: Sao kê tài khoản tiếng anh là gì

Section 2: Information of the business trip

1. Nơi công tác:…………………………………………………………………..

Place of business trip: ………………………………………………………………

2. Thời gian công tác: …………………………………………………………..

Date of business trip:………………………………………………………………..

Điều 3: Các Ông (bà) nêu trên được hưởng đầy đủ chính sách công tác phí theo quy chế tài chính của công ty.

Section 3: Sirs/madams aforesaid shall be fully paid in accordance with the financial regulation of company

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Section 4: Efectiveness

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

The decision comes into force from the date of signing

2. Các Ông (bà) nêu trên và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Sirs/madams aforementioned and relevant deparments are responsible for implementing this decision./.

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

Lưu ý khi soạn quyết định cử nhân viên đi công tác nước ngoài bằng Tiếng Anh

Tuy là một quyết định được soạn bằng song ngữ Anh – Việt quyết định cử đi công tác nước ngoài cũng giống như các loại văn bản khác cần có các nội dung chủ yếu sau đây:

Xem thêm  Nguyên nhân gây tai nạn giao thông là gì

Thứ nhất: Quyết định cử đi công tác nước ngoài bằng Tiếng Anh cũng phải có Quốc hiệu và tiêu ngữ. Đây là thông tin không thể thiếu trong các mẫu văn bản hành chính. Quốc hiệu và tiêu ngữ được căn chỉnh lề giữa đẹp mắt, cân đối, thể hiện sự chuyên nghiệp của một văn bản hành chính cần có.

Thứ hai: Tên tiêu đề văn bản phải được viết chữ in hoa bằng tiếng Việt và tiếng Anh, kích thước chữ lớn, bôi đậm.

Thứ ba: Căn cứ đưa ra quyết định. Về phần căn cứ, người soạn cần liệt kê tên các văn bản được sử dụng để làm căn cứ đưa ra quyết định cử đi công tác nước ngoài bằng Tiếng Anh.

Thứ tư: Các điều khoản của quyết định: Các điều khoản sẽ bao gồm thông tin của những nhân viên được cử đi công tác, địa điểm và thời gian đi công tác, các chính sách dành cho nhân viên đi công tác, hiệu lực của quyết định.

Thứ năm: Chữ ký của giám dốc: Cuối cùng trong quyết định cử đi công tác nước ngoài bằng Tiếng Anh phải có chữ ký, ghi rõ họ&đóng dấu của chủ thể có thẩm quyền ban hành quyết định này.

Trên đây là mẫu quyết định cử đi công tác nước ngoài bằng Tiếng Anh mà chúng tôi gửi đến bạn đọc. Hi vọng bài viết trên sẽ đem lại cho Quý độc giả nhiều thông tin hữu ích.

Đọc thêm: Quan hệ pháp luật dân sự là gì

Như vậy, đến đây bài viết về “Quyết định cử đi công tác tiếng anh là gì” đã kết thúc. Chúc quý độc giả luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Mời bạn đọc xem thêm nhiều bài viết hay trong chuyên mục: Kiến Thức.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button