Kiến Thức

Nghĩa của từ Dry – Từ điển Anh – 2022

Fapxy News xin giới thiệu đến quý độc giả bài viết Nghĩa của từ Dry – Từ điển Anh

Cùng xem bài viết Nghĩa của từ Dry – Từ điển Anh – cập nhật mới nhất 2022
 • Thông dụng

  Tính từ

  Khô, cạn, ráo
  a spell of dry cold
  đợt rét khô
  dry eyes
  mắt ráo hoảnh
  a dry leaf
  lá khô
  a dry well
  giếng cạn
  to die a dry death
  chết khô ráo (không chết đuối, không đổ máu)
  Khô nứt; (thông tục) khô cổ, khát khô cả cổ
  to feel dry
  khát khô cổ
  Cạn sữa, hết sữa (bò cái…)
  Khan (ho)
  dry cough
  ho khan
  Nhạt, không bơ
  dry bread
  bánh nhạt, bánh không bơ
  Nguyên chất, không pha, không thêm nước ngọt (rượu)
  Khô khan, vô vị, không thú vị
  a dry subject
  một vấn đề khô khan
  Vô tình, lãnh đạm, lạnh nhạt, lạnh lùng; cứng nhắc, cụt lủn, cộc lốc; tỉnh khô, phớt lạnh
  a dry reception
  cuộc đón tiếp lạnh nhạt
  a dry jest
  lời nói đùa tỉnh khô
  dry thanks
  lời cảm ơn cụt lủn
  Không thêm bớt; rành rành
  dry facts
  sự việc không thêm bớt; sự việc rành rành
  Khô cứng, sắc cạnh, sắc nét (nét vẽ…)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cấm rượu
  a dry country
  xứ cấm rượu
  to go dry
  chấp nhận (tán thành) luật cấm rượu
  Khách quan, không thành kiến, vô tư
  dry light
  quan niệm khách quan
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) non nớt, chưa ráo máu đầu
  to boil dry
  sôi đến nỗi cạn luôn
  as dry as a bone
  khô thật khô, khô như ngói
  home and dry
  êm xuôi, xuôi chèo mát mái
  high and dry
  (nói về tàu bè) bị mắc cạn
  to keep one’s powder dry
  sẵn sàng ứng phó
  not a dry eye in the house
  ai cũng xúc động, không ai bình thản được
  to suck sb/sth dry
  moi sạch nhẵn, vơ vét

  Danh từ, số nhiều drys, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)

  Người tán thành cấm rượu

  Ngoại động từ

  Làm khô, phơi khô, sấy khô, lau khô; làm cạn, làm khô cạn
  to dry one’s tears
  lau khô nước mắt
  Làm cho (bò cái…) hết sữa

  Nội động từ

  Khô đi, cạn đi
  to dry up
  làm cạn ráo, làm khô cạn; khô cạn đi, cạn ráo (giếng nước…)
  dry up!
  thôi đi! im đi!

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  anhydrous , arid , athirst , baked , bald , bare , barren , dehydrated , depleted , desert , desiccant , desiccated , drained , dried-up , droughty , dusty , evaporated , exhausted , hard , impoverished , juiceless , not irrigated , parched , rainless , sapless , sapped , sear , shriveled , stale , thirsty , torrid , unmoistened , waterless , apathetic , blah , boring , bromidic , draggy , dreary , dull as dishwater , ho hum , impassive , inelaborate , insipid , matter-of-fact , modest , monotonous , naked , phlegmatic , plain , simple , tedious , tiresome , trite , weariful , wearisome , acerbic , arcane , biting , caustic , cutting , cynical , deadpan , droll , harsh , humorous , ironical , keen , low-key , restrained , salty , sardonic , satirical , sharp , sly , sour , subtle , tart , bone-dry , moistureless , sere , grating , hoarse , jarring , rasping , raspy , raucous , rough , scratchy , squawky , strident , acerb , acetous , acid , acidulous , tangy , unadorned , unvarnished , unemotional , aseptic , colorless , drab , earthbound , flat , flavorless , lackluster , lifeless , lusterless , pedestrian , prosaic , spiritless , sterile , stodgy , unimaginative , uninspired , drear , dull , humdrum , irksome , stuffy , uninteresting , weary , arenaceous , brut , desiccative , dried , exsiccated , jejune , quaint , sec , shrewd , tame , vapid , xeric , xerotic
  verb
  anhydrate , bake , blot , concentrate , condense , dehumidify , dehydrate , deplete , desiccate , drain , empty , evaporate , exhaust , exsiccate , freeze-dry , harden , kiln , mummify , parch , scorch , sear , shrivel , soak up , sponge , stale , swab , torrefy , towel , wilt , wipe , wither , wizen , cake , concrete , congeal , indurate , petrify , set , solidify , arefy , arid , baked , bare , barren , biting , boring , cynical , depleted , droll , dull , dusty , evaporated , fruitless , infumate (dry in smoke) , insolate (dry in thesun) , moistureless , monotonous , parched , rainless , sapless , sarcastic , sec , sere , shriveled , teetotaler , thirsty , uninteresting , unproductive , vapid , waterless , withered , xeric , xerothermic

  Từ trái nghĩa

  adjective
  damp , dripping , humid , juicy , moist , soaked , soggy , watery , wet , exciting , interesting , lively , untiring

  tác giả

  Tìm thêm với Google.com :


  NHÀ TÀI TRỢ

Như vậy, đến đây bài viết về “Nghĩa của từ Dry – Từ điển Anh” đã kết thúc. Chúc quý độc giả luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Mời bạn đọc xem thêm nhiều bài viết hay trong chuyên mục: Tin Tổng Hợp, Kiến Thức, Ẩm Thực

Xem thêm  Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là gì

Bài viết liên quan

Back to top button