Kiến Thức

Nghĩa của từ Division – Từ điển Anh – 2022

Fapxy News xin giới thiệu đến quý độc giả bài viết Nghĩa của từ Division – Từ điển Anh

Cùng xem bài viết Nghĩa của từ Division – Từ điển Anh – cập nhật mới nhất 2022
 • Thông dụng

  Danh từ

  Sự chia; sự phân chia
  division of labour
  sự phân chia lao động
  Sự chia rẽ, sự ly gián; sự bất hoà, sự phân tranh
  to cause a division between…
  gây chia rẽ giữa…
  Sự phân loại, sự sắp loại, sự phân nghĩa
  Sự chia làm hai phe để biểu quyết (ở quốc hội, nghị viện…)
  to come to a division
  đi đến chỗ chia làm hai phe để biểu quyết
  to carry a division
  chiếm đa số biểu quyết
  without a division
  nhất trí (không cần đưa ra biểu quyết)
  to challenge a division
  đòi đưa ra biểu quyết
  Phân khu, khu vực hành chính
  Đường phân chia, ranh giới; vách ngăn
  Phần đoạn; (sinh vật học) nhóm
  (quân sự) sư đoàn
  parachute division
  sư đoàn nhảy dù
  (pháp lý) chế độ nhà tù (do quan toà quy định)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phép chia
  division by a decimal
  chia một số thập phân
  division by use of logarithms
  lôga của một thương
  division of a fraction by an integer
  chia một phân số cho một số nguyên
  division of mixednumbers
  chia một số hỗn tạp
  abridged division
  phép chia tắt
  arithmetic division
  phép chia số học
  exact division
  phép chia đúng, phép chia hết
  external division of a segment
  (hình học ) chia ngoài một đoạn thẳng
  harmonic division
  phân chia điều hoà
  internal division of a segment
  (hình học ) chia trong một đoạn thẳng
  long division
  chia trên giấy
  short division
  phép chia nhẩm

  Kỹ thuật chung

  phân chia
  Amplitude Modulation-Frequency Division Multiplexer (AMFD)
  điều chế biên độ-ghép kênh phân chia theo tần số
  Asynchronous Time Division (ATD)
  phân chia thời gian không đồng bộ
  Broadband Code Division Multiple Access (B-CDMA)
  đa truy nhập phân chia theo mã băng rộng, CDMA băng rộng
  CDM (code-division multiplex)
  sự dồn kênh phân chia mã
  CDMA (CodeDivision Multiple Access)
  đa truy cập phân chia mật mã
  CDMA (codedivision multiple access)
  sự đa truy cập phân chia mã
  code division
  phân chia mã
  code division multiple access
  đa truy nhập phân chia mã
  Code Division Multiple Access (CDMA)
  đa truy cập phân chia mật mã
  Code Division Multiple Access (CDMA)
  đa truy nhập phân chia theo mã
  code division multiplexing
  dồn kênh phân chia mã
  Code Division Multiplexing (CDM)
  ghép kênh phân chia theo mã
  code-division multiple access (CDMA)
  sự đa truy cập phân chia mã
  code-division multiplex (CDM)
  sự dồn kênh phân chia mã
  completing division
  sự phân chia hoàn toàn
  Direction Division Multiplexing (DDM)
  ghép kênh phân chia theo hướng
  division (ofa scale)
  sự phân chia thang biểu
  division wall
  tường phân chia
  ETDMA (enhancetime division multiple access)
  đa truy cập phân chia thời gian nâng cao
  Extended Time Division Multiple Access (E-TDMA)
  đa truy nhập phân chia theo thời gian mở rộng
  FDMA (frequency-division multiple access)
  đa truy cập phân chia tần số
  frequency division
  sự phân chia tần số
  frequency-division multiple access (FDMA)
  đã truy cập phân chia tần số
  function division system
  hệ phân chia chức năng
  harmonic division
  phân chia điều hòa
  manuscript division
  sự phân chia bản thảo
  orbit division
  sự phân chia quỹ đạo
  Orthogonal Code Division Multiple Access (OCDMA)
  đa truy nhập phân chia theo mã trực giao
  Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
  ghép kênh phân chia theo tần số trực giao
  scale division
  phân chia độ
  scale division
  phần chia thang đo
  space division
  phân chia không gian
  Space Division Multiple Access (SDMA)
  đa truy nhập phân chia theo không gian
  spectrum division
  sự phân chia phổ
  Statistical frequency division multiplexing (SFDM)
  ghép kênh phân chia tần số theo thống kê
  Statistical Time Division Multiplexing (SDTMX)
  ghép kênh phân chia thời gian theo thống kê
  Statistical time Division Multiplexing (STDM)
  ghép kênh phân chia thời gian theo thống kê
  stratigraphic division
  phân chia địa tầng
  Synchronous Time Division (STD)
  phân chia thời gian đồng bộ
  time division
  phân chia thời gian
  time division
  sự phân chia thời gian
  time division multiple access
  đa truy cập phân chia thời gian-TDMA
  Time Division Multiple Access (TDMA)
  đa truy cập phân chia thời gian-TDMA
  Time Division Multiple Access (TDMA)
  đa truy nhập phân chia theo thời gian
  Time Division Multiplex (TDM)
  ghép kênh phân chia theo thời gian
  time division multiplexing
  dồn theo phân chia thời gian
  Time Division Multiplexing (TDM)
  trộn kênh phân chia thời gian-TDM
  time-division multiplier
  bộ nhân phân chia
  traffic division system
  hệ phân chia lưu lượng
  voltage division
  sự phân chia điện áp
  Wavelength Division Multiplex (WDM)
  ghép kênh theo độ dài sóng, ghép kênh phân chia theo bước sóng
  phân khu
  cogwheel division
  phân khu cogwheel
  sự chia
  frequency division
  sự chia tần
  frequency division
  sự chia tần số
  scale division
  sự chia độ thang đo
  sheet division
  sự chia nhánh
  sự phân
  administrative division
  sự phân vùng hành chính
  completing division
  sự phân chia hoàn toàn
  division (ofa scale)
  sự phân chia thang biểu
  division (ofdischarge)
  sự phân bố lưu lượng
  division (oflabour)
  sự phân công lao động
  division into building region
  sự phân vùng xây dựng
  division into climatic region
  sự phân vùng khí hậu
  division of labor
  sự phân công lao động
  frequency division
  sự phân chia tần số
  manuscript division
  sự phân chia bản thảo
  orbit division
  sự phân chia quỹ đạo
  scale division
  sự phân khoảng tỉ lệ
  spectrum division
  sự phân chia phổ
  time division
  sự phân chia thời gian
  time division
  sự phân thời
  voltage division
  sự phân chia điện áp
  sự phân chia
  completing division
  sự phân chia hoàn toàn
  division (ofa scale)
  sự phân chia thang biểu
  frequency division
  sự phân chia tần số
  manuscript division
  sự phân chia bản thảo
  orbit division
  sự phân chia quỹ đạo
  spectrum division
  sự phân chia phổ
  time division
  sự phân chia thời gian
  voltage division
  sự phân chia điện áp

  Kinh tế

  bộ phận
  manufacturing division
  bộ phận chế tạo
  sự phân chia
  division in a succession
  sự phân chia di sản

  Địa chất

  sự phân chia, sự phân loại, đơn vị, bộ phận, khu, đoạn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  analysis , apportionment , autopsy , bisection , breaking , breaking down , breaking up , carving , contrasting , cutting up , demarcation , departmentalizing , detaching , detachment , diagnosis , disjuncture , dismemberment , disparting , disseverance , dissolution , distinguishing , distribution , disunion , disuniting , dividing , divorce , parceling , parting , partition , reduction , rending , rupture , segmentation , selection , separating , severance , splitting up , subdivision , vivisection , affiliate , associate , border , boundary , branch , category , chunk , class , compartment , cut , degree , department , divide , dividend , divider , dividing line , divvy , end , fraction , fragment , grouping , head , kind , lobe , lump , member , moiety , offshoot , parcel , piece , piece of action , portion , rake-off , ramification , section , sector , segment , share , slice , sort , split , wedge , conflict , difference of opinion , difficulty , disaccord , disagreement , discord , disharmony , dispute , dissension , dissent , dissidence , dissonance , feud , trouble , variance , words , disjunction , disseverment , divorcement , separation , admeasurement , allocation , assignment , dispensation , part , agency , arm , organ , wing , disunity , divergence , divergency , schism , alienation , allotment , bifurcation , breach , canton , cleavage , dimidiation , disconnection , distributio , district , dole , fission , group , realm , rift , scission , territory , unit

  tác giả

  Tìm thêm với Google.com :


  NHÀ TÀI TRỢ

Như vậy, đến đây bài viết về “Nghĩa của từ Division – Từ điển Anh” đã kết thúc. Chúc quý độc giả luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Mời bạn đọc xem thêm nhiều bài viết hay trong chuyên mục: Tin Tổng Hợp, Kiến Thức, Ẩm Thực

Xem thêm  Amiăng là gì ? - 2022

Bài viết liên quan

Back to top button