Kiến Thức

Nghĩa của từ Dispute – Từ điển Anh – 2022

Fapxy News xin giới thiệu đến quý độc giả bài viết Nghĩa của từ Dispute – Từ điển Anh

Cùng xem bài viết Nghĩa của từ Dispute – Từ điển Anh – cập nhật mới nhất 2022
 • Thông dụng

  Danh từ

  Cuộc bàn cãi, cuộc tranh luận
  beyond (past, without) dispute
  không cần bàn cãi gì nữa
  the matter is in dispute
  vấn đề đang được bàn cãi
  to hold a dispute on
  tranh luận về (vấn đề gì)
  Cuộc tranh chấp (giữa hai người…)
  Cuộc cãi cọ; sự bất hoà, sự bất đồng ý kiến
  to settle a dispute
  dàn xếp một mối bất hoà

  Nội động từ

  Bàn cãi, tranh luận
  to dispute with (against) someone
  bàn cãi với ai
  to dispute on (about) a subject
  bàn cãi về một vấn đề
  Cãi nhau, đấu khẩu; bất hoà

  Ngoại động từ

  Bàn cãi, tranh luận (một vấn đề)
  Chống lại, kháng cự lại
  to dispute a landing
  kháng cự lại một cuộc đổ bộ
  to dispute the advance of the enemy
  kháng cự lại cuộc tiến quân của quân địch
  Tranh chấp
  to dispute every inch of ground
  tranh chấp từng tấc đất

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  Kinh tế

  tranh chấp
  business dispute
  tranh chấp thương mại
  demarcation dispute
  tranh chấp giữa các công đoàn
  dispute settlement
  giải quyết tranh chấp
  in dispute
  có mối tranh chấp
  industrial dispute
  tranh chấp chủ thợ
  industrial dispute tribunal
  tòa tranh chấp lao động
  jurisdictional dispute
  sự tranh chấp thẩm quyền công đoàn
  legal dispute
  sự tranh chấp luật pháp
  reconciliation in a labour dispute
  hòa giải tranh chấp chủ thợ
  settle a dispute
  hòa giải cuộc tranh chấp
  settle a dispute (to…)
  hòa giải cuộc tranh chấp
  tax dispute
  tranh chấp thuế
  trade dispute
  tranh chấp chủ thợ
  trade dispute
  tranh chấp thương mại
  trade dispute
  việc tranh chấp giữa chủ và thợ
  xung đột (về thương mại)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  altercation , beef * , bickering , bone of contention * , brawl , broil , brouhaha , commotion , conflict , contention , controversy , debate , difference of opinion , disagreement , discord , discussion , dissension , disturbance , embroilment , falling-out , feud , fireworks * , flare-up , fracas , friction , fuss , hubbub , miff * , misunderstanding , polemic , quarrel , row , rumpus * , squabble , squall , strife , tiff , uproar , variance , words , wrangle , bicker , clash , difficulty , fight , run-in , spat , word , argument , argumentation , contravention , contretemps , dialectics , disputation , internecine , invective , logomachy , polemics , ruction , skirmish , velitation
  verb
  agitate , altercate , bicker , brawl , bump heads , canvass , challenge , clash , confute , contend , contest , contradict , controvert , debate , deny , disaffirm , discept , discuss , disprove , doubt , gainsay , hassle , have at * , impugn , jump on one’s case , kick around * , lock horns * , moot , negate , pick a bone , quarrel , question , quibble , rebut , refute , squabble , take on , thrash out , toss around * , wrangle , fight , spat , tiff , buck , oppose , resist , traverse , altercation , argue , argument , call into question , contravene , controversy , differ , disagreement , encounter , faction , feud , fuss , haggle , oppugn , polemic , polemize , repudiate , spar

  tác giả

  Tìm thêm với Google.com :


  NHÀ TÀI TRỢ

Như vậy, đến đây bài viết về “Nghĩa của từ Dispute – Từ điển Anh” đã kết thúc. Chúc quý độc giả luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Mời bạn đọc xem thêm nhiều bài viết hay trong chuyên mục: Tin Tổng Hợp, Kiến Thức, Ẩm Thực

Xem thêm  Chất lượng dịch vụ du lịch (Travel service quality) là gì? Chỉ tiêu đánh giá

Bài viết liên quan

Back to top button