Kiến Thức

Nghĩa của từ Disposition – Từ điển Anh – 2022

Fapxy News xin giới thiệu đến quý độc giả bài viết Nghĩa của từ Disposition – Từ điển Anh

Cùng xem bài viết Nghĩa của từ Disposition – Từ điển Anh – cập nhật mới nhất 2022
 • Thông dụng

  Danh từ

  Sự sắp xếp, sự sắp đặt, cách sắp xếp, cách bố trí
  ( số nhiều) (quân sự) kế hoạch; sự chuẩn bị, cách bố trí lực lượng (tấn công hoặc phòng ngự)
  Sự dùng, sự tuỳ ý sử dụng
  to have something at one’s disposition
  có cái gì được tuỳ ý sử dụng
  Khuynh hướng, thiên hướng; ý định
  to have a disposition to something
  có khuynh hướng (thiên hướng) về cái gì
  Tính tình, tâm tính, tính khí
  to be of a cheerful disposition
  có tính khí vui vẻ
  Sự bán; sự chuyển nhượng, sự nhượng lại
  disposition of property
  sự chuyển nhượng tài sản
  Sự sắp đặt của trời; mệnh trời

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chuyển nhượng
  disposition of property
  sự chuyển nhượng tài sản

  Địa chất

  sự sắp xếp, sự bố trí

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  bag * , being , bent , bias , cast , character , complexion , constitution , cup of tea * , druthers , emotions , flash , frame of mind , groove * , habit , humor , identity , inclination , individualism , individuality , leaning , make-up , mind-set * , mood , nature , penchant , personality , predilection , predisposition , proclivity , proneness , propensity , readiness , spirit , stamp , temper , tendency , tenor , thing * , tone , type , vein , adjustment , classification , control , decision , direction , disposal , distribution , grouping , method , order , ordering , organization , placement , plan , regulation , sequence , temperament , makeup , partiality , squint , trend , turn , categorization , deployment , formation , layout , lineup , administration , affection , aptitude , arrangement , attitude , concept , diathesis , heart , idiosyncrasy , liquidation , management , willingness

  tác giả

  Tìm thêm với Google.com :


  NHÀ TÀI TRỢ

Như vậy, đến đây bài viết về “Nghĩa của từ Disposition – Từ điển Anh” đã kết thúc. Chúc quý độc giả luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Mời bạn đọc xem thêm nhiều bài viết hay trong chuyên mục: Tin Tổng Hợp, Kiến Thức, Ẩm Thực

Xem thêm  Cần kiệm liêm chính chí công vô tư là gì

Bài viết liên quan

Back to top button