Kiến Thức

Nghĩa của từ Dig – Từ điển Anh – 2022

Fapxy News xin giới thiệu đến quý độc giả bài viết Nghĩa của từ Dig – Từ điển Anh

Cùng xem bài viết Nghĩa của từ Dig – Từ điển Anh – cập nhật mới nhất 2022
 • Thông dụng

  Danh từ

  Sự đào, sự bới, sự xới, sự cuốc (đất)
  Sự thúc; cú thúc
  to give someone a dig in the ribs
  thúc vào sườn ai
  Sự chỉ trích cay độc
  a dig at someone
  sự chỉ trích ai cay độc
  (khảo cổ học) (thông tục) sự khai quật
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) sinh viên học gạo

  Ngoại động từ .dug

  Đào bới, xới, cuốc (đất…)
  to dig a hole
  đào một cái lỗ
  to dig potatoes
  bới khoai
  Thúc, ấn sâu, thọc sâu
  to dig a stick into the sand
  ấn sâu cái gậy xuống cát
  to dig somebody in the ribs
  thúc vào sườn ai
  Moi ra, tìm ra
  to dig the truth out of somebody
  moi sự thật ở ai
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) chú ý tới
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) hiểu rõ

  Nội động từ

  Đào bới, xới, cuốc
  to dig for gold
  đào tìm vàng
  ( (thường) + into), for moi móc, tìm tòi, nghiên cứu
  to dig for information
  moi móc tin tức
  to dig into an author
  nghiên cứu tìm tòi ở một tác giả
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) học gạo
  to dig down
  đào (chân tường…) cho đổ xuống
  to dig for
  moi móc, tìm tòi
  to dig from
  đào lên, moi lên
  to dig in (into)
  thúc, ấn sâu, thọc (cái thúc ngựa, đầu mũi kiếm…)
  Chôn vùi
  to dig oneself in
  ẩn mình (bằng cách đào hầm trú ẩn…)
  to dig out
  đào ra, moi ra, khai quật; tìm ra
  to dig out a secret
  moi ra được một điều bí mật
  to dig up
  xới (đất); đào lên, bới lên (khoai…)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nhận, lĩnh (tiền)
  to dig a pit for someone

  Xem pit

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  crack , cut , cutting remark , gibe , innuendo , jeer , quip , slur , sneer , taunt , wisecrack , jab , jog , nudge , poke , abode , domicile , dwelling , habitation , house , lodging , place , residence , exhumation , grind (student) , punch , thrust
  verb
  bore , break up , bulldoze , burrow , cat , channel , clean , concave , deepen , depress , dig down , discover , dredge , drill , drive , enter , excavate , exhume , fork out , go into , gouge , grub , harvest , hoe , investigate , mine , penetrate , pierce , pit , probe , produce , quarry , root , root out , rout , sap , scoop , scoop out , search , shovel , sift , spade , till , tunnel , turn over , uncover , undermine , unearth , jab , jog , nudge , plunge , poke , prod , punch , ram , sink , stab , stick , bring to light * , come across , come up with , delve , expose , extricate , find , inquire , look into , prospect , research , retrieve , search high and low , shake down * , sift * , turn inside out , turn upside down , appreciate , follow , go for * , groove * , love , mind , relish , understand , accept , apprehend , catch , comprehend , grasp , recognize , see , take , take in , reconnoiter , scout , turn up , run , thrust , compass , conceive , fathom , get , make out , read , sense , like , savor , crack , disentomb , disinter , enjoy , exhume(dig up) , explore , gibe , groove , hole , insult , pion , prob , quip , remove , taunt

  tác giả

  Tìm thêm với Google.com :


  NHÀ TÀI TRỢ

Như vậy, đến đây bài viết về “Nghĩa của từ Dig – Từ điển Anh” đã kết thúc. Chúc quý độc giả luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Mời bạn đọc xem thêm nhiều bài viết hay trong chuyên mục: Tin Tổng Hợp, Kiến Thức, Ẩm Thực

Xem thêm  Bộ số đề 20-60 là con gì? - 2022

Bài viết liên quan

Bài viết liên quan
Close
Back to top button