Kiến Thức

Nghĩa của từ Delay – Từ điển Anh – 2022

Fapxy News xin giới thiệu đến quý độc giả bài viết Nghĩa của từ Delay – Từ điển Anh

Cùng xem bài viết Nghĩa của từ Delay – Từ điển Anh – cập nhật mới nhất 2022
 • Thông dụng

  Danh từ

  Sự chậm trễ; sự trì hoãn
  to act without delay
  hành động không chậm trễ (không trì hoãn)
  Điều làm trở ngại; sự cản trở

  Ngoại động từ

  Hoãn lại (cuộc họp, chuyến đi…)
  Làm trở ngại, cản trở
  to delay the traffic
  làm trở ngại giao thông
  (kỹ thuật) ủ, ram (thép)

  Nội động từ

  Chậm trễ, lần lữa, kề cà

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  làm chậm trễ // sự trậm, sự trễ
  adjustable delay
  sự trễ điều chỉnh được
  corrective delay
  sự trễ hiệu chỉnh
  one-digit delay
  sự trễ một hàng
  static(al) time delay
  sự trễ thời gian ổn định
  time delay
  chậm về thời gian

  Xây dựng

  Được bồi thường thiệt hại do chậm trễ

  Cơ – Điện tử

  Sự chậm, sự trễ, chậm, trễ

  Kỹ thuật chung

  làm chậm
  delay tank
  thùng làm chậm
  sự chậm
  time delay of the filter
  sự chậm trễ thời gian của bộ lọc
  sự chậm trễ
  time delay of the filter
  sự chậm trễ thời gian của bộ lọc
  sự trì hoãn
  balancing delay
  sự trì hoãn cân bằng
  thời gian trễ
  Cell Delay Variation (CDV)
  biến đổi thời gian trễ tế bào
  Clear Confirmation Delay (CLCD)
  thời gian trễ khẳng định xóa
  End-To-End Transit Delay Notification (EETDN)
  thông báo thời gian trễ quá độ toàn trình
  Expected Maximum Transit Delay Remote – To – Local (ERL)
  Thời gian trễ tối đa dự kiến – Đầu xa tới nội hạt
  Low Delay CELP (LDCELP)
  CELP (Mã dự báo tuyến tính) có thời gian trễ thấp
  Maximum Acceptable Transit Delay (MATD)
  thời gian trễ quá giang tối đa cho phép
  Mean Administrative Delay (MAD)
  thời gian trễ quản trị trung bình
  Network Portion Clear Indication Delay (NPCID)
  thời gian trễ chỉ thị xóa một phần mạng
  Queuing Delay (QD)
  thời gian trễ xếp hàng
  Round Trip Delay (RTD)
  thời gian trễ khứ hồi
  time delay
  thời gian trễ (của tín hiệu)
  time delay distortion
  méo do thời gian trễ
  Total Call Connection delay (TCCD)
  tổng thời gian trễ kết nối cuộc gọi
  Transit Delay Indication (TDI)
  chỉ thị thời gian trễ quá giang
  Transit delay Selection (TDS)
  chọn thời gian trễ quá giang
  Transit Delay Selection and Identification (TDSAI)
  chọn và chỉ thị thời gian trễ quá giang

  Kinh tế

  sự chậm trễ
  liability for delay
  trách nhiệm đối với sự chậm trễ
  trì hoãn
  delay in shipment
  sự trì hoãn chất hàng
  undue delay
  sự trì hoãn không chính đáng
  unreasonable delay
  sự trì hoãn vô lý
  triển hạn
  notice of delay
  thông báo triển hạn

  Địa chất

  sự trậm trễ, sự trì hoãn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  adjournment , bind , check , cooling-off period , cunctation , dawdling , demurral , detention , discontinuation , downtime * , filibuster , hangup , hindrance , holding , holding pattern , hold-up , impediment , interval , jam , lag , lingering , logjam , loitering , moratorium , obstruction , postponement , problem , procrastination , prorogation , putting off , remission , reprieve , retardation , retardment , setback , showstopper , stall , stay , stop , stoppage , surcease , suspension , tarrying , tie-up , wait , deferment , deferral , waiver , detainment , holdup , armistice , continuance , dalliance , deferring , laches , obstructionism , protraction , respite , retention , temporization
  verb
  adjourn , arrest , bar , bide time , block , check , choke , clog , confine , curb , dawdle , defer , detain , deter , dilly-dally * , discourage , drag , encumber , filibuster , gain time , hamper , hold , hold over , impede , inhibit , interfere , intermit , keep , keep back , lag , lay over , linger , loiter , obstruct , postpone , prevent , procrastinate , prolong , prorogue , protract , put off , remand , repress , restrict , retard , shelve , slacken , stall , stave off , stay , suspend , table , tarry , temporize , withhold , hold off , hold up , remit , waive , hang up , set back , slow , dally , dilly-dally , poke , trail , continue , deferment , demurral , detention , dillydally , dither , hesitate , hinder , interruption , lingering , logjam , lose time , moratorium , reprieve , shilly-shally , stonewall , stop , stoppage , suspension , temper , vacillate , wait , weaken

  tác giả

  Tìm thêm với Google.com :


  NHÀ TÀI TRỢ

Như vậy, đến đây bài viết về “Nghĩa của từ Delay – Từ điển Anh” đã kết thúc. Chúc quý độc giả luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Mời bạn đọc xem thêm nhiều bài viết hay trong chuyên mục: Tin Tổng Hợp, Kiến Thức, Ẩm Thực

Xem thêm  Đạo Bác Hồ Là Gì - 2022

Bài viết liên quan

Back to top button