Kiến Thức

Nghĩa của từ Decline – Từ điển Anh – 2022

Fapxy News xin giới thiệu đến quý độc giả bài viết Nghĩa của từ Decline – Từ điển Anh

Cùng xem bài viết Nghĩa của từ Decline – Từ điển Anh – cập nhật mới nhất 2022
 • Thông dụng

  Danh từ

  Sự sụt, sự suy tàn, sự suy sụp, sự tàn tạ
  the decline of imperialism
  sự suy tàn của chủ nghĩa đế quốc
  the decline of prices
  sự sụt giá
  the decline of old age
  sự tàn tạ của tuổi già
  the decline of the moon
  lúc trăng tàn
  (y học) bệnh gầy mòn, sự sụt sức
  to fall into a decline
  mắc bệnh gầy mòn, bị sụt sức

  Nội động từ

  Nghiêng đi, dốc nghiêng đi
  Nghiêng mình, cúi mình, cúi đầu rũ xuống
  Tàn dần (ngày); xế, xế tà (mặt trời…); suy đi, suy dần (sức khoẻ); sụt xuống (giá cả…)
  Suy sụp, suy vi, tàn tạ

  Ngoại động từ

  Nghiêng (mình), cúi (đầu)
  Từ chối, khước từ, không nhận, không chịu
  to decline an invitation
  khước từ lời mời
  to decline battle
  không chịu giao chiến
  to decline a challenge
  không nhận lời thách
  to decline to do (doing) something
  từ chối không làm gì
  to decline with thanks
  từ chối một cách khinh bỉ
  (ngôn ngữ học) biến cách

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  giảm
  flood decline
  sự giảm lũ
  output decline curve
  đường giảm công suất
  production decline curve
  đường giảm sản lượng
  hạ thấp
  decline of water table
  sự hạ thấp mặt nước ngầm
  sự giảm
  flood decline
  sự giảm lũ

  Kinh tế

  sự tuột giảm (vật giá)
  từ chối khéo (giá chào hoặc đơn đặt hàng)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  abatement , backsliding , comedown , cropper , decay , decrepitude , degeneracy , degeneration , descent , deterioration , devolution , diminution , dissolution , dive , downfall , downgrade , downturn , drop , dwindling , ebb , ebbing , enfeeblement , failing , failure , fall , falling off , flop , lapse , on the skids , pratfall , recession , relapse , senility , skids , slump , wane , waning , weakening , worsening , declivity , decrease , depression , dip , downslide , downswing , downtrend , drop-off , fall-off , hill , incline , loss , lowering , pitch , sag , slide , slip , slope , atrophy , decadence , declension , declination , nosedive , plunge , skid , tumble , decadency , degradation , demotion , involution , lysis , marasmus , progressive emaciation , retrocession , retrogradation , retrogression
  verb
  abjure , abstain , avoid , balk , beg to be excused , bypass , demur , deny , desist , disapprove , dismiss , don’t buy , forbear , forgo , gainsay , nix * , not accept , not hear of , not think of , pass on , refrain , refuse , reject , renounce , reprobate , repudiate , send regrets , shy , spurn , turn down , turn thumbs down , abate , backslide , cheapen , decay , decrease , degenerate , depreciate , deteriorate , diminish , disimprove , disintegrate , droop , drop , dwindle , ebb , fade , fail , fall , fall off , flag , go downhill , go to pot , go to the dogs , hit the skids , languish , lapse , lose value , lower , pine , recede , relapse , retrograde , return , revert , rot , sag , settle , shrink , sink , slide , subside , wane , weaken , worsen , dip , go down , set , slant , slope , descend , pitch , atrophy , waste , bend , chute , decadence , declivity , depression , descent , deterioration , deviate , downslide , failure , incline , lean , lessen , recession , regress , renege , retrocede , retrogress , shun , slip , slump , stoop , stray , wilt , withdraw

  tác giả

  Tìm thêm với Google.com :


  NHÀ TÀI TRỢ

Như vậy, đến đây bài viết về “Nghĩa của từ Decline – Từ điển Anh” đã kết thúc. Chúc quý độc giả luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Mời bạn đọc xem thêm nhiều bài viết hay trong chuyên mục: Tin Tổng Hợp, Kiến Thức, Ẩm Thực

Xem thêm  Nốt echo dày tâm thất trái là gì

Bài viết liên quan

Back to top button