Kiến Thức

Nghĩa của từ Dead – Từ điển Anh – 2022

Fapxy News xin giới thiệu đến quý độc giả bài viết Nghĩa của từ Dead – Từ điển Anh

Mục lục bài viết

Cùng xem bài viết Nghĩa của từ Dead – Từ điển Anh – cập nhật mới nhất 2022
 • Thông dụng

  Tính từ

  Chết (người, vật, cây cối)
  to strike somebody dead
  đánh ai chết tươi
  to shoot somebody dead
  bắn chết ai
  Tắt, tắt ngấm
  dead fire
  lửa tắt
  dead volcano
  núi lửa tắt ngấm
  dead valve
  bóng đèn (rađiô) cháy (không dùng được nữa)
  Chết, không hoạt động; không sinh sản; hết hiệu lực; không dùng được nữa
  dead money
  tiền để nằm chết, không sinh lợi
  dead stock
  vốn chết; hàng không bán được
  a dead spring
  lò xo hết đàn hồi
  dead axle
  trục không xoay được nữa
  the motor is dead
  động cơ ngừng chạy
  dead language
  tử ngữ, ngôn ngữ không còn dùng nữa
  dead window
  cửa sổ giả
  Tê cóng, tê bại, tê liệt
  my fingers are dead
  ngón tay tôi tê cóng đi
  Xỉn, không bóng (màu, vàng…); đục, không vang (âm thanh…)
  dead gold
  vàng xỉn
  dead sound
  tiếng đục không vang
  Không màng đến, không biết đến, chai điếng, điếc đặc không chịu nghe
  dead to honours
  không màng danh vọng
  dead to reason
  điếc đặc không chịu nghe lẽ phải
  dead to all sense of honour
  không còn biết thế nào là danh dự nữa
  Thình lình, hoàn toàn
  to come a dead stop
  đứng sững lại
  a dead faint
  sự chết ngất
  dead calm
  sự hoàn toàn lặng gió (biển)
  dead silence
  sự im phăng phắc
  dead failure
  thất bại hoàn toàn
  dead certainty
  sự tin chắc hoàn toàn; điều hoàn toàn chắc chắn
  (điện học) không có thế hiệu

  Danh từ

  ( the dead) những người đã chết, những người đã khuất
  Giữa
  in the dead of winter
  giữa mùa đông
  in the dead of night
  lúc nửa đêm, lúc đêm khuya thanh vắng
  Đứng đắn, không đùa

  Phó từ

  Đúng vào, ngay vào, thẳng vào
  dead in the centre
  đúng ngay vào giữa
  dead on time
  đúng giờ
  the wind was dead against us
  gió tạt thẳng vào mặt chúng tôi
  Hoàn toàn
  dead asleep
  ngủ say như chết
  dead drunk
  say bí tỉ, say không biết gì trời đất
  dead tired
  mệt rã rời
  Hằn lại, sững lại
  to stop dead
  đứng sững lại

  Cấu trúc từ

  dead from the neck up
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) ngu xuẩn, đần độn
  dead and gone
  đã chết và chôn
  Đã qua từ lâu
  Đã bỏ đi không dùng đến từ lâu
  as dead as a doornail (a herring, a nit, mutton, Julius Caesar)
  chết thật rồi, chết cứng ra rồi
  dead marines (men)
  (thông tục) chai không, chai đã uống hết
  more dead than alive
  gần chết, thừa sống thiếu chết; chết giấc, bất tỉnh nhân sự
  dead men tell no tales
  người chết thì không còn tiết lộ bí mật được nữa
  to be a dead ringer for sb
  rất giống ai về bề ngoài
  to be the dead spit of sb
  giống hệt ai, giống ai đến nỗi không ngờ
  as dead as a dodo
  hết hiệu lực, hết giá trị
  a dead duck
  kế hoạch bị dẹp bỏ
  the dead hand of sth
  ảnh hưởng sâu sắc của cái gì
  a dead-letter
  điều không ai công nhận nữa, luật lệ hết hiệu lực
  a dead loss
  đồ vô tích sự
  dead men’s shoes
  công việc nối tiếp từ một người chết hoặc bỏ dở
  to be dead to the world
  say giấc nồng, ngủ say
  dead wood
  người hoặc vật không còn có ích nữa
  to flog a dead horse
  công dã tràng, uổng công
  over my dead body
  bước qua cả xác tôi, bất chấp sự phản đối của tôi
  the quick and the dead
  tất cả những kẻ còn sống hoặc đã lìa đời
  Wouldn’t be seen dead in doing sth
  Thà chết còn hơn làm điều gì
  to be dead set on sth
  dứt khoát làm điều gì cho bằng được
  let the dead bury the dead
  hãy để cho quá khứ chôn vùi quá khứ đi; hãy quên quá khứ đi
  on the dead
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) nhất định, kiên quyết
  to be dead against somebody
  kiên quyết phản đối ai

  Chuyên ngành

  Cơ – Điện tử

  (adj) chết, cố định, không tín hiệu, không điệnthế

  Đo lường & điều khiển

  Kỹ thuật chung

  bất động
  dead water space
  vùng nước bất động
  không hoạt động
  dead band error
  lỗi dải không hoạt động

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  asleep , bereft of life , bloodless , bought the farm , breathless , buried , cadaverous , checked out , cold , cut off , deceased , defunct , departed , done for * , erased , expired , extinct , gone , gone to meet maker , gone to reward , inanimate , inert , late , lifeless , liquidated , mortified , no more , not existing , offed , out of one’s misery , passed away , perished , pushing up daisies , reposing , resting in peace , spiritless , stiff , unanimated , wasted , anesthetized , apathetic , boring , callous , deadened , dull , flat , frigid , glazed , insensitive , insipid , lukewarm , numb , numbed , paralyzed , senseless , stagnant , stale , still , tasteless , torpid , unfeeling , uninteresting , unresponsive , vapid , wooden , barren , bygone , exhausted , inactive , inoperable , inoperative , lost , obsolete , spent , sterile , tired , unemployed , unprofitable , useless , vanished , wearied , worn , worn out , absolute , bloody , downright , entire , final , out-and-out * , outright , perfect , sure , thorough , unconditional , unmitigated , unqualified , utter , whole , insensible , bleary , drained , fatigued , rundown , tired out , weariful , weary , worn-down , worn-out , insensate , insentient , all-out , arrant , complete , consummate , crashing , damned , out-and-out , plain , pure , sheer , thoroughgoing , total , unbounded , unequivocal , unlimited , unrelieved , unreserved , ad patres , amort , anesthetic , decease , demised , deserted , exanimate , impassive , inorganic , irrevocable , monotonous , moribund , mortuary , obtuse , subdued
  adverb
  absolutely , direct , directly , due , entirely , exactly , right , straight , straightly , undeviatingly , wholly , all , altogether , flat , fully , just , perfectly , quite , thoroughly , totally , utterly , well , straightaway , bang , fair , flush , precisely , smack , square , squarely , absolute , asleep , barren , beat , bleak , bloodless , breathless , buried , cold , complete , deceased , defunct , demised , departed , discharged , doomed , drained , dull , exhausted , expired , extinct , extinguished , fallen , gone , inactive , inanimate , indifferent , inert , inoperative , lackluster , lapsed , lifeless , lost , motionless , numb , obsolete , perished , quiet , slain , spent , spiritless , stiff , unexciting , unproductive , useless , utter

  Từ trái nghĩa

  adjective
  alive , animated , being , existent , existing , live , living , subsisting , active , interested , responsive , spirited , warm , animate , operative , working , continuing , enduring , incomplete , unfinished

  tác giả

  Tìm thêm với Google.com :


  NHÀ TÀI TRỢ

Như vậy, đến đây bài viết về “Nghĩa của từ Dead – Từ điển Anh” đã kết thúc. Chúc quý độc giả luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Mời bạn đọc xem thêm nhiều bài viết hay trong chuyên mục: Tin Tổng Hợp, Kiến Thức, Ẩm Thực

Xem thêm  Sinh viên tiếng anh là gì

Bài viết liên quan

Back to top button