Kiến Thức

Nghĩa của từ Cry – Từ điển Anh – 2022

Fapxy News xin giới thiệu đến quý độc giả bài viết Nghĩa của từ Cry – Từ điển Anh

Cùng xem bài viết Nghĩa của từ Cry – Từ điển Anh – cập nhật mới nhất 2022




 • Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng kêu, tiếng la, tiếng hò hét, tiếng hò reo (vì đau đớn, sợ, mừng rỡ…)
  a cry for help
  tiếng kêu cứu
  a cry of triumph
  tiếng hò reo chiến thắng
  Tiếng rao hàng ngoài phố
  Lời hô, lời kêu gọi
  Sự khóc, tiếng khóc
  to have a good cry
  khóc nức nở
  Dư luận quần chúng, tiếng nói quần chúng
  Tiếng chó sủa ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  with the hounds in full cry after it
  có cả một lũ chó săn sủa ầm ĩ đuổi theo sau

  Động từ

  Kêu, gào, thét, la hét
  Khóc, khóc lóc
  to cry bitter tears, to cry one’s heart out
  khóc lóc thảm thiết

  Cấu trúc từ

  a far cry
  quãng cách xa; sự khác xa

  the second translation of the book is a far cry from the first
  bản dịch thứ hai của quyển sách khác xa bản thứ nhất
  to follow in the cry
  ở trong một đám đông vô danh
  in full cry
  hò hét đuổi theo
  much cry and little wool
  chuyện bé xé ra to
  to cry one’s wares
  rao hàng
  to cry down
  chê bai, làm giảm giá trị, làm mất thanh danh
  to cry for
  đòi, vòi

  to cry for the moon
  đòi ăn trứng trâu, đòi ăn gan trời
  to cry off
  không giữ lời, nuốt lời
  to cry off from the bargain
  đã mặc cả thoả thuận rồi lại nuốt lời
  to cry halves
  đòi chia phần
  to cry mercy
  xin dung thứ
  to cry oneself to sleep
  khóc tới khi ngủ thiếp đi
  to cry out before one is hurt
  chưa đánh đã khóc, chưa đụng đến đã la làng
  to cry quits, to cry shame upon somebody
  chống lại ai, phản kháng ai
  to cry stinking fish
  vạch áo cho người xem lưng, lạy ông tôi ở bụi này
  to cry wolf
  kêu cứu đùa, kêu cứu láo để đánh lừa mọi người
  it is no use crying over spilt milk
  kêu ca cũng bằng thừa
  for crying out loud!
  gì mà ầm ĩ thế!

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  bawl , bawling , bewailing , blubber , blubbering , howl , howling , keening , lament , lamentation , mourning , shedding tears , snivel , snivelling , sob , sobbing , sorrowing , tears , the blues , wailing , weep , whimpering , yowl , acclamation , bark , bay , bellow , cackle , call , caw , chatter , cheer , clack , clamor , cluck , coo , crow , ejaculation , exclamation , expletive , fuss , gobble , groan , grunt , hiss , holler , hoot , hullabaloo , hurrah , meow , mewling , moo , motto , nicker , note , outcry , pipe , quack , report , roar , ruckus , scream , screech , shout , shriek , song , squall , squawk , squeak , trill , uproar , vociferation , wail , whine , whinny , whistle , whoop , yammer , yawp * , yell , yelp , yoo-hoo , tear , weeping , claim , exaction , requisition , battle cry , call to arms , call to battle , rallying cry , war cry , cri de coeur , deploration , halloo , hoot: crying , lachrymation , lacrimation , mewl , plaint whimpering , proclamation , shibboleth , slogan , ululation , yoicks
  verb
  bawl , bemoan , bewail , blub , blubber , boohoo * , break down , burst into tears , caterwaul , choke up , complain , crack up * , deplore , dissolve in tears , fret , grieve , groan , howl , keen , lament , let go , let it all out , mewl , moan , mourn , put on the weeps , regret , ring the blues , shed bitter tears , shed tears , sigh , sniff , snivel , sob , sorrow , squall , turn on waterworks , wail , weep , whimper , whine , yammer , yowl , bark , bay , bellow , bleat , cackle , call , caw , chatter , cheer , clack , clamor , cluck , coo , croak , crow , ejaculate , exclaim , gabble , growl , grunt , hail , hiss , holler , holler out , hoot , low , meow , moo , nicker , pipe , quack , roar , scream , screech , shout , shriek , sing out , snarl , squawk , trill , tweet , twitter , vociferate , whinny , whistle , whoop , yawp * , yelp , announce , bark * , broadcast , build up , hawk , hype * , press-agent , proclaim , promulgate , publicize , publish , puff * , trumpet * , blurt , burst out , rap out , bluster , halloo , yawp , yell , ballyhoo , popularize , promote , talk up , acclamation , advertise , blame , boo , boohoo , demand , hurrah , hype , lamentation , ouch , plead , protest , puff , pule , rage , rumor , sound , squeal , tears , ululate , utter , vogue

  tác giả

  Tìm thêm với Google.com :


  NHÀ TÀI TRỢ





Như vậy, đến đây bài viết về “Nghĩa của từ Cry – Từ điển Anh” đã kết thúc. Chúc quý độc giả luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Mời bạn đọc xem thêm nhiều bài viết hay trong chuyên mục: Tin Tổng Hợp, Kiến Thức, Ẩm Thực

Xem thêm  Artemia là gì? Vòng đời, cách nuôi và cho Artemia ăn – BioChain - 2022

Bài viết liên quan

Back to top button