Kiến Thức

Nghĩa của từ Corrupt – Từ điển Anh – 2022

Fapxy News xin giới thiệu đến quý độc giả bài viết Nghĩa của từ Corrupt – Từ điển Anh

Cùng xem bài viết Nghĩa của từ Corrupt – Từ điển Anh – cập nhật mới nhất 2022
 • Thông dụng

  Tính từ

  Bị đút lót, bị mua chuộc, ăn hối lộ
  Đồi bại, thối nát, mục nát
  Bị sửa đổi lại; sai lạc đi (bài văn, ngôn ngữ…)
  Bẩn (không khí…)
  corrupt practices
  cách mua chuộc đút lót (đặc biệt là trong cuộc bầu cử)

  Ngoại động từ

  Mua chuộc, đút lót, hối lộ
  Làm hư hỏng, làm đồi bại
  Sửa đổi sai lạc đi (bài văn, ngôn ngữ…)

  Nội động từ

  Hư hỏng, thối nát, đồi bại

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  base , bent , bribable , crooked , debauched , double-dealing , exploiting , extortionate , faithless , fast and loose , fixed , foul , fraudulent , gone to the dogs , inconstant , iniquitous , knavish , mercenary , nefarious , on the take , open , padded , perfidious , praetorian , profiteering , racket up , reprobate , rotten , shady , snide , suborned , tainted , treacherous , two-faced , underhanded , unethical , unfaithful , unprincipled , unscrupulous , untrustworthy , venal , wide open , abandoned , abased , baneful , boorish , degenerate , degraded , deleterious , depraved , dishonored , dissolute , evil , flagitious , infamous , loose , low , miscreant , monstrous , perverse , profligate , villainous , altered , contaminated , decayed , defiled , distorted , doctored , falsified , infected , noxious , polluted , putrescent , putrid , unhealthy , dishonest , addled , cankerous , contaminating , corruptive , decadent , decaying , immoral , infectious , peccant , pernicious , pestiferous , pestilent , purchasable , scrofulous , spoiled , vicious , vitiated
  verb
  abase , abuse , adulterate , animalize , bastardize , blemish , blight , bribe , contaminate , damage , debase , debauch , decay , decompose , deface , defile , deform , degrade , demean , demoralize , deprave , depreciate , despoil , disfigure , disgrace , dishonor , fix , grease palm , harm , hurt , ill-treat , impair , infect , injure , lower , lure , maltreat , mar , mistreat , misuse , outrage , pull down , putrefy , ravage , reduce , rot , ruin , spoil , square , stain , suborn , subvert , taint , undermine , violate , vitiate , warp , waste , bestialize , brutalize , canker , pervert , pollute , soil , abusive , bad , corrode , crooked , defiled , dishonest , evil , falsified , flagitious , fraudulent , immoral , impure , low , on the take , poison , profligate , ravish , rotten , underhanded , unethical , venal , vile

  Từ trái nghĩa

  adjective
  decent , honest , honorable , principled , pure , trustworthy , truthful , uncorrupt , upright , clean , helpful , high , kind , noble , sound , wholesome , purified

  tác giả

  Tìm thêm với Google.com :


  NHÀ TÀI TRỢ

Như vậy, đến đây bài viết về “Nghĩa của từ Corrupt – Từ điển Anh” đã kết thúc. Chúc quý độc giả luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Mời bạn đọc xem thêm nhiều bài viết hay trong chuyên mục: Tin Tổng Hợp, Kiến Thức, Ẩm Thực

Xem thêm  Phép cộng trừ nhân chia Tiếng Anh

Bài viết liên quan

Back to top button