Kiến Thức

Nghĩa của từ Contest – Từ điển Anh – 2022

Fapxy News xin giới thiệu đến quý độc giả bài viết Nghĩa của từ Contest – Từ điển Anh

Cùng xem bài viết Nghĩa của từ Contest – Từ điển Anh – cập nhật mới nhất 2022
 • Thông dụng

  Danh từ

  Cuộc tranh luận, tranh cãi
  beyond contest
  không thể tranh cãi vào đâu được nữa
  (thể dục,thể thao) cuộc thi; trận đấu, trận giao tranh
  musical contest
  cuộc thi âm nhạc
  a boxing contest
  trận đấu quyền Anh
  Cuộc chiến đấu, cuộc đấu tranh

  Động từ

  Tranh cãi, tranh luận (một vấn đề gì với ai)
  to contest with someone
  tranh cãi với ai
  Đặt vấn đề nghi ngờ không thừa nhận
  to contest someone’s right
  không thừa nhận quyền của ai
  Tranh, tranh giành, tranh đoạt
  to contest for a prize
  tranh giải
  the enemy contested every inch of ground
  quân địch cố giành từng tấc đất
  Tranh cử (nghị viện)
  to contest a seat in the parliament
  tranh một ghế ở nghị viện
  a contested election
  cuộn bầu cử có nhiều người ra tranh cử

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cuộc thi (quảng cáo)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  challenge , concours , discussion , game , match , meet , meeting , proving , rencounter , sport , testing , tournament , trial , trying , action , affray , altercation , battle , battle royal * , beef * , brawl , brush , combat , conflict , controversy , debate , discord , dispute , emulation , encounter , engagement , fray , go * , hassle , rivalry , row , rumble * , run-in , scrap , set-to * , shock , skirmish , static , strife , striving , tug-of-war , warfare , wrangle , corrivalry , race , struggle , tug of war , war , agon , competition , contention , contest , dissension , grapple , lottery , sweepstakes , tourney
  verb
  blast , call in question , debate , dispute , doubt , give it one’s all , go for it * , go for jugular , jockey for position , jump on , litigate , mix it up with , object to , oppose , push , question , scramble for , shoot for , stand up for , tangle , altercate , attack , battle , brawl , break with , buck , compete , conflict , contend , cross , defend , duel , feud , fight over , gang up on , hassle , knuckle with , lay a finger on , lay out , put on gloves , put up dukes , quarrel , repel , rival , row , rumpus , scrap , scuffle , set to , sock * , square off , strike , struggle , take on , tilt , traverse , vie , withstand , wrangle , emulate , challenge , resist , action , affray , agon , altercation , argue , argument , bee , bout , clash , combat , competition , encounter , fight , fray , game , match , meet , pitt , protest , race , rivalry , skirmish , spar , strife , strive , tiff , tournament , trial , warfare

  tác giả

  Tìm thêm với Google.com :


  NHÀ TÀI TRỢ

Như vậy, đến đây bài viết về “Nghĩa của từ Contest – Từ điển Anh” đã kết thúc. Chúc quý độc giả luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Mời bạn đọc xem thêm nhiều bài viết hay trong chuyên mục: Tin Tổng Hợp, Kiến Thức, Ẩm Thực

Xem thêm  Cảm ơn tiếng anh là gì

Bài viết liên quan

Back to top button