Kiến Thức

Nghĩa của từ Constraint – Từ điển Anh – 2022

Fapxy News xin giới thiệu đến quý độc giả bài viết Nghĩa của từ Constraint – Từ điển Anh

Cùng xem bài viết Nghĩa của từ Constraint – Từ điển Anh – cập nhật mới nhất 2022

Kỹ thuật chung

điều kiện ràng buộc
liên kết
absolutely rigid constraint
sự liên kết cứng tuyệt đối
bilateral constraint
sự liên kết hai chiều
constraint force
phản lực liên kết
fictitious constraint
mối liên kết ảo
fixing constraint
mối liên kết cố định
geometrical constraint
liên kết hình học
geometrical constraint
sự liên kết hình học
holonomic constraint
sự liên kết holonôm
ideal constraint
liên kết lý tưởng
internal constraint
mối liên kết bên trong
kinematic constraint
mối liên kết động học
method of constraint
phương pháp thay liên kết
principle of least constraint
nguyên lý liên kết tối thiểu
reaction of constraint
phản lực liên kết
reciprocal constraint
sự liên kết qua lại
reciprocal constraint
sự liên kết tương hỗ
redundant constraint
liên kết thừa
redundant constraint
mối liên kết thừa (thêm)
rheonoous constraint
liên kết không dừng
scleronomous constraint
liên kết dừng
unilateral constraint
sự liên kết một chiều
ràng buộc
artificial constraint
ràng buộc giả tạo
CFP (constraintfunctional programming)
sự lập trình chức năng ràng buộc
change constraint
thay đổi ràng buộc
constraint class
lớp ràng buộc
constraint force
lực ràng buộc
constraint functional programming (CFP)
sự lập trình chức năng ràng buộc
constraint matrix
ma trận ràng buộc
constraint rule
quy tắc ràng buộc
constraint set
tập hợp các ràng buộc
constraint set
tập ràng buộc
dual constraint
ràng buộc đối ngẫu
geometric constraint
ràng buộc hình học
hierarchical constraint set
tập ràng buộc phân cấp
holonomic constraint
ràng buộc holonom
ideal constraint
ràng buộc lý tưởng
moving constraint
ràng buộc động
nonintegrable constraint
ràng buộc không khả tích
number of constraint
số ràng buộc
operational constraint
sự rằng buộc khai thác
principle of least constraint
nguyên lý ràng buộc tối thiểu
row constraint
ràng buộc về hàng
stationary constraint
ràng buộc tĩnh
stiffness constraint
ràng buộc về độ cứng
strength constraint
ràng buộc về độ bền (phương pháp tối ưu)
Xem thêm  Bộ nhớ ngoài của máy tính là gì
sự giới hạn

Giải thích EN: 1. a restriction of a solid’s natural tendency to narrow when it is pulled at its ends.a restriction of a solid’s natural tendency to narrow when it is pulled at its ends.2. a restriction of the natural degrees of freedom of a system.a restriction of the natural degrees of freedom of a system..

Giải thích VN: 1. Sự hạn chế trong xu hướng tự nhiên của một vật rắn là co lại khi bị kéo ở hai đầu. 2. Sự hạn chế trong các mức độ tự do thuộc bản chất của một hệ.

sự liên kết
absolutely rigid constraint
sự liên kết cứng tuyệt đối
bilateral constraint
sự liên kết hai chiều
geometrical constraint
sự liên kết hình học
holonomic constraint
sự liên kết holonôm
reciprocal constraint
sự liên kết qua lại
reciprocal constraint
sự liên kết tương hỗ
unilateral constraint
sự liên kết một chiều
sự ràng buộc
operational constraint
sự rằng buộc khai thác

Như vậy, đến đây bài viết về “Nghĩa của từ Constraint – Từ điển Anh” đã kết thúc. Chúc quý độc giả luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Mời bạn đọc xem thêm nhiều bài viết hay trong chuyên mục: Tin Tổng Hợp, Kiến Thức, Ẩm Thực

Bài viết liên quan

Back to top button