Kiến Thức

Nghĩa của từ Choice – Từ điển Anh – 2022

Fapxy News xin giới thiệu đến quý độc giả bài viết Nghĩa của từ Choice – Từ điển Anh

Cùng xem bài viết Nghĩa của từ Choice – Từ điển Anh – cập nhật mới nhất 2022
 • Thông dụng

  Danh từ

  Sự lựa, sự chọn, sự lựa chọn
  choice of words
  sự chọn từ
  to make one’s choice of
  chọn, lựa chọn
  to take one’s choice
  quyết định chọn một trong nhiều khả năng
  at choice
  tuỳ thích
  by (for) choice
  nếu được chọn; bằng cách chọn
  Quyền chọn; khả năng lựa chọn
  Người được chọn, vật được chọn
  Các thứ để chọn
  a large choice of hats
  nhiều mũ để chọn
  Tinh hoa, phần tử ưu tú
  the choice of our youth
  những phần tử ưu tú trong thanh niên của chúng ta

  Cấu trúc từ

  to have no choice but…
  không còn có cách nào khác ngoài…
  Hobson’s choice
  Sự lựa chọn bắt buộc

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chọn lọc
  choice quality
  chất lượng chọn lọc
  lựa chọn
  available choice
  sự lựa chọn khả dụng
  cascading choice
  sự lựa chọn phân tầng
  choice box
  hộp lựa chọn
  choice device
  thiết bị lựa chọn
  choice reaction
  sự phản ứng lựa chọn
  entry choice field
  trường nhập lựa chọn
  first choice set of circuits
  tập hợp mạch được lựa chọn đầu
  multiple choice method
  phương pháp lựa chọn nhiều lần
  multiple-choice selection field
  vùng lựa có nhiều lựa chọn
  n-th choice group
  nhóm lựa chọn thứ n
  sự chọn
  choice of design solution
  sự chọn giải pháp thiết kế
  preselected choice
  sự chọn được lựa trước
  unavailable choice
  sự chọn không khả dụng
  sự lựa chọn
  available choice
  sự lựa chọn khả dụng
  cascading choice
  sự lựa chọn phân tầng

  Kinh tế

  chọn
  brand choice
  sự lựa chọn hiệu hàng
  brand choice models
  các mô hình lựa chọn hiệu hàng
  choice of forum
  sự chọn lựa tòa án
  choice of law
  sự chọn lựa luật pháp (thích hợp)
  choice of law clause
  điều khoản lựa chọn luật pháp
  choice of law rules
  quy tắc chọn lựa luật pháp
  choice of occupation
  chọn nghề
  choice of occupation
  chọn việc làm
  choice of technology
  chọn lựa kỹ thuật
  choice quality
  giống chọn lọc
  choice variable
  biến lựa chọn
  multiple choice question
  câu hỏi nhiều loại lựa chọn
  portfolio choice
  chọn danh mục đầu tư
  portfolio choice
  sự lựa chọn tổ hợp đầu tư
  public choice
  sự lựa chọn công
  public choice
  sự lựa chọn công cộng
  right to free choice of employment
  quyền tự do chọn việc làm
  social choice sit
  sự lựa chọn của xã hội
  theory of consumer’s choice
  thuyết chọn lựa (của người) tiêu dùng
  sự chọn
  choice of forum
  sự chọn lựa tòa án
  choice of law
  sự chọn lựa luật pháp (thích hợp)
  sự lựa chọn
  brand choice
  sự lựa chọn hiệu hàng
  portfolio choice
  sự lựa chọn tổ hợp đầu tư
  public choice
  sự lựa chọn công
  public choice
  sự lựa chọn công cộng
  social choice sit
  sự lựa chọn của xã hội

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  10 , 24-karat , a-1 * , elect , elite , excellent , exceptional , exclusive , exquisite , fine , first-class , hand-picked , nice , popular , precious , preferential , preferred , prime , prize , rare , select , solid gold , special , top-drawer , uncommon , unusual , valuable , winner , superior , dainty , elegant , chosen , careful , chary , choosing , choosy , discretional , discriminative , eclectic , elective , fastidious , optional , recherch

  tác giả

  Tìm thêm với Google.com :


  NHÀ TÀI TRỢ

Như vậy, đến đây bài viết về “Nghĩa của từ Choice – Từ điển Anh” đã kết thúc. Chúc quý độc giả luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Mời bạn đọc xem thêm nhiều bài viết hay trong chuyên mục: Tin Tổng Hợp, Kiến Thức, Ẩm Thực

Xem thêm  Ngáp trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Bài viết liên quan

Back to top button