Kiến Thức

Nghĩa của từ Bind – Từ điển Anh – 2022

Fapxy News xin giới thiệu đến quý độc giả bài viết Nghĩa của từ Bind – Từ điển Anh

Cùng xem bài viết Nghĩa của từ Bind – Từ điển Anh – cập nhật mới nhất 2022
 • Thông dụng

  ngoại động từ

  trói, buộc, bỏ lại
  to bind hand and foot
  trói tay, trói chân
  to be bound to do something
  bắt buộc phải làm gì; nhất định phải làm gì
  Ký hợp đồng học nghề
  to be bound as an apprentice
  ký hợp đồng học nghề
  Ràng buộc
  to bind oneself
  tự mình ràng buộc với, giao ước, hứa hẹn, cam đoan
  to be bound by an oath
  bị ràng buộc bởi lời thề
  Chấp nhận, thừa nhận (một giao kèo, giá cả mua bán…)
  to bind a bargain
  chấp nhận giá cả mua bán
  Làm táo bón (đồ ăn)
  Băng bó (vết thương); đánh đai nẹp (thùng…); đóng (sách); tết quanh
  head bound with laurels
  đầu tết vòng hoa nguyệt quế

  nội động từ

  kết lại với nhau, kết thành khối rắn
  clay binds to heat
  đất sét rắn lại khi đem nung
  (kỹ thuật) kẹt (các bộ phận trong máy)
  Táo bón
  to bind up
  băng bó (vết thương)
  Đóng (nhiều quyển sách) thành một tập

  Danh từ

  (ngành mỏ) vỉa đất sét (giữa hai vỉa than)
  Chuyện phiền nhiễu rắc rối

  Chuyên ngành

  Cơ – Điện tử

  Sự kẹp, nối, ghép, chi tiết nối ghép, ngàm, liênkết

  Toán & tin

  kết buộc
  extended bind
  sự kết buộc mở rộng

  Kỹ thuật chung

  buộc
  automatic bind
  buộc tự động
  extended bind
  sự kết buộc mở rộng
  liên kết
  bind image
  ảnh liên kết
  bind image table
  bảng ảnh liên kết
  mắc kẹt (dụng cụ)

  Kinh tế

  ràng buộc
  bind a bargain [[]] (to…)
  ràng buộc một hợp đồng mua bán
  trói buộc
  cash bind
  sự trói buộc tiền mặt

  Địa chất

  nối, liên kết, kết dính, đá phiến chứa sét bitum, sét cứng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  between a rock and a hard place , crunch * , difficulty , dilemma , hot water , no-win situation , nuisance , pickle * , predicament , quandary , sticky situation , tight situation , tight spot , box , corner , deep water , dutch , fix , hole , hot spot , jam , plight , quagmire , scrape , soup , trouble , astriction , colligation , contraction , gathering , ligation , ligature , linchpin , objurgation , signature , stringency
  verb
  adhere , attach , bandage , border , chain , cinch , clamp , connect , constrict , cover , dress , edge , encase , enchain , enfetter , fetter , finish , fix , fold , furl , glue , hamper , handcuff , hem , hitch , hitch on , hobble , hook on , hook up , lace , lap , lash , leash , manacle , moor , muzzle , paste , peg down , pin , pin down , pinion , put together , restrain , restrict , rope , shackle , stick , strap , swathe , tack on , tether , tie , tie up , trammel , trim , truss , unite , wrap , yoke , compel , confine , constrain , detain , engage , enslave , force , hinder , hogtie * , indenture , lock up , necessitate , oblige , prescribe , put half nelson on , put lock on , require , fasten , knot , secure , charge , obligate , pledge , affiliate , ally , combine , conjoin , join , link , relate , apprentice , cement , colligate , confirm , contract , difficulty , dilemma , gird , hogtie , hold , jam , lay under , ligate , obligation , predicament , ratify , sanction , swaddle , swathne , tape , whip

  Từ trái nghĩa

  verb
  free , loose , loosen , release , set free , unbind , unfasten , untie , allow , let , permit

  tác giả

  Tìm thêm với Google.com :


  NHÀ TÀI TRỢ

Như vậy, đến đây bài viết về “Nghĩa của từ Bind – Từ điển Anh” đã kết thúc. Chúc quý độc giả luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Mời bạn đọc xem thêm nhiều bài viết hay trong chuyên mục: Tin Tổng Hợp, Kiến Thức, Ẩm Thực

Xem thêm  [Top 10] Bùa yêu + cách làm : Bí mật tâm linh của những thầy bùa cao tay - 2022

Bài viết liên quan

Back to top button