Kiến Thức

Nghĩa của từ Better – Từ điển Anh – 2022

Fapxy News xin giới thiệu đến quý độc giả bài viết Nghĩa của từ Better – Từ điển Anh

Cùng xem bài viết Nghĩa của từ Better – Từ điển Anh – cập nhật mới nhất 2022
 • Thông dụng

  Tính từ ( cấp .so sánh của .good)

  Hơn, tốt hơn, khá hơn, hay hơn, đẹp hơn
  you can’t find a better man
  anh không thể tìm thấy một người nào tốt hơn
  Khoẻ hơn, dễ chịu hơn, đã đỡ (người ốm…)
  he is much better
  anh ấy cảm thấy đỡ bệnh rất nhiều

  Phó từ ( cấp .so sánh của .well)

  Hơn, tốt hơn, hay hơn
  to think better of somebody
  đánh giá ai cao hơn, có quan niệm tốt hơn về ai

  Ngoại động từ

  Làm cho tốt hơn, cải tiến, cải thiện
  to better the living conditions of the people
  cải thiện đời sống của nhân dân
  to better a record
  lập kỷ lục cao hơn

  Danh từ

  Người trên, người hơn (tuổi, địa vị, tài năng)
  to respect one’s betters
  kính trọng những người hơn mình
  Thế trội hơn, ưu thế
  to get the better of
  thắng, thắng thế

  Danh từ + Cách viết khác : ( .bettor)

  người đánh cuộc, người đánh cá

  Cấu trúc từ

  to be better off
  khấm khá hơn, phong lưu hơn
  to be better than one’s words
  hứa ít làm nhiều
  the better part
  phần lớn, đa số
  to have seen better days
  đã có thời kỳ khấm khá
  One’s better half

  Xem half

  no better than
  chẳng hơn gì, quả là

  she is no better than she should be
  ả ta là đứa lẳng lơ đĩ thoã
  better luck next time
  thua keo này, bày keo khác
  half a loaf is better than no bread
  có còn hơn không
  prevention is better than cure
  phòng bệnh hơn chữa bệnh
  two heads are better than one
  hai người hợp lại vẫn hơn một người
  better the devil you know
  thà cái cũ quen hơn là cái mới lạ, ma quen hơn quỷ lạ
  against one’s better judgement
  dù mình thấy làm như vậy là thiếu khôn ngoan
  discretion is the better part of valour
  liều lỉnh đúng chỗ thì mới đáng liều lỉnh
  better late than never
  muộn còn hơn không đến, có còn hơn không
  for better or worse
  bất chấp hậu quả ra sao
  the least said about sb/sth the better
  càng nhắc tới ai/cái gì càng chán
  had better
  nên, tốt hơn là

  you had better go now
  anh nên đi bây giờ thì hơn
  to think better of it
  thay đổi ý kiến
  to better oneself
  đạt địa vị cao hơn, được ăn lương cao hơn
  change for worse
  dù sau này tốt xấu ra sao (câu này dùng trong khi làm lễ cưới ở nhà thờ)
  the sooner the better
  càng sớm càng tốt
  a bad compromise is better than a good lawsuit
  dĩ hòa vi quí; một điều nhịn là chín điều lành

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  bigger , choice , exceeding , exceptional , finer , fitter , greater , higher quality , improved , larger , more appropriate , more desirable , more fitting , more select , more suitable , more useful , more valuable , preferable , preferred , prominent , sharpened , sophisticated , souped up , superior , surpassing , worthier , convalescent , cured , fully recovered , healthier , improving , less ill , mending , more healthy , on the comeback trail , on the mend , on the road to recovery , out of the woods , over the hump , progressing , recovering , stronger , well , longer , more , preponderant , weightier , largest , most , meliorative , optimum , superordinary , superordinate , tant mieux
  adverb
  finer , greater , in a superior way , more , more advantageously , more attractively , more competently , more completely , more effectively , more thoroughly , preferably , to a greater degree
  verb
  advance , ameliorate , amend , beat , best , cap , correct , enhance , exceed , excel , forward , further , help , meliorate , mend , outshine , outstrip , promote , raise , rectify , refine , reform , revamp , surpass , top , transcend , upgrade , outdo , outmatch , outrun , pass , aid , bigger , choice , convalesce , desirable , doctor , elevate , emend , excelling , finer , good , greater , half , improve , increase , more , preferable , recuperate , renew , restore , revise , safer , superior , support , well , win , wiser , worthier

  tác giả

  Tìm thêm với Google.com :


  NHÀ TÀI TRỢ

Như vậy, đến đây bài viết về “Nghĩa của từ Better – Từ điển Anh” đã kết thúc. Chúc quý độc giả luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Mời bạn đọc xem thêm nhiều bài viết hay trong chuyên mục: Tin Tổng Hợp, Kiến Thức, Ẩm Thực

Xem thêm  So far so good có nghĩa là gì

Bài viết liên quan

Bài viết liên quan
Close
Back to top button