Kiến Thức

Nghĩa của từ Average – Từ điển Anh – 2022

Fapxy News xin giới thiệu đến quý độc giả bài viết Nghĩa của từ Average – Từ điển Anh

Cùng xem bài viết Nghĩa của từ Average – Từ điển Anh – cập nhật mới nhất 2022
 • Thông dụng

  Danh từ

  Số trung bình, mức trung bình; sự ước lượng trung bình
  each of us eats nine kilos of rice per month on average
  trung bình thì mỗi người chúng ta ăn chín ký gạo mỗi tháng
  to take (strike) an average
  lấy số trung bình
  below the average
  dưới trung bình
  above the average
  trên trung bình
  Loại trung bình, tiêu chuẩn bình thường
  (hàng hải) tổn thất hàng hoá do gặp nạn trên biển

  Tính từ

  Trung bình
  average output
  sản lượng trung bình
  average value
  giá trị trung bình
  Bình thường, vừa phải, theo tiêu chuẩn thông thường
  an average man
  người bình thường
  of average height
  có chiều cao vừa phải (trung bình)
  man of average abilities
  người có khả năng bình thường

  Ngoại động từ

  Tính trung bình; đạt trung bình là, trung bình là
  to average a loss
  tính trung bình số thiệt hại
  to average six hours a day
  làm việc trung bình là sáu tiếng một ngày

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  trung bình
  at the average
  ở mức trung bình;
  above average
  trên trung bình
  arithmetic average
  trung bình cộng
  geometric (al) average
  trung bình nhân ( ab )
  process average
  giá trị trung bình của quá trình
  progressive average
  (thống kê ) dãy các trung bình mẫu
  weighted average
  (thống kê ) (giá trị) trung bình có trọng số

  Cơ – Điện tử

  Trung bình, lấy trung bình

  Kỹ thuật chung

  chuẩn
  average long-term runoff
  tiêu chuẩn dòng chảy trung bình
  giá trị trung bình
  average value theorem
  định lý giá trị trung bình
  quadratic average value
  giá trị trung bình toàn phương
  mức trung bình
  above average
  trên mức trung bình
  at the average
  ở mức trung bình
  average field-strength level
  mức trung bình của trường
  average level of the ground
  mức trung bình của mặt đất
  average modulation depth
  mức trung bình biến điệu
  average signal level
  mức trung bình của tín hiệu
  effective average
  mức trung bình hiệu lực
  geometrical average
  mức trung bình nhân
  số trung bình
  average error
  sai số trung bình
  average fading frequency
  tần số trung bình tắt dần
  average frequency
  tần số trung bình
  average frequency spectrum
  phổ tần số trung bình
  average value of a signal
  trị số trung bình của tín hiệu
  geometric average
  số trung bình nhân
  one second average
  trị số trung bình theo giây
  tiêu chuẩn
  average long-term runoff
  tiêu chuẩn dòng chảy trung bình

  Kinh tế

  số bình quân
  Associated Press Average of 60 Stocks
  số bình quân 60 loại cổ phiếu của Liên hiệp Báo chí Mỹ
  average of relatives
  số bình quân tương đối
  check average
  số bính quân mỗi kiểm số
  compound average
  số bình quân kép
  Dow Jones Stock Average (index)
  Chỉ số bình quân Dow Jones (của thị trường chứng khoán Mỹ)
  moving average
  số bình quân di động (thống kê)
  Nikkei Stock Average
  Chỉ số bình quân Nikkei
  on the average
  theo số bình quân
  stock average
  chỉ số bình quân chứng khoán cổ phiếu
  stock price average
  số bình quân giá chứng khoán
  utility average
  chỉ số bình quân Dow jones các ngành dịch vụ công cộng
  wage average
  cơ cấu, số bình quân tiền lương
  weighted average
  số bình quân gia quyền, đã chỉnh bình
  số trung bình
  average sum
  tổng số trung bình
  moving average
  số trung bình động
  ratio-to-moving average method
  phương pháp tỉ số-trung bình trượt
  rough average
  số trung bình gần đúng
  rough average
  số trung bình ước chừng
  strike an average
  tính lấy số trung bình
  strike an average (to…)
  tính lấy số trung bình
  yearly average
  số trung bình hàng năm

  Kỹ thuật chung

  Địa chất

  trung bình, số trung bình

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  boilerplate , common , commonplace , customary , dime a dozen , everyday , fair , fair to middling , familiar , garden * , garden-variety , general , humdrum * , intermediate , mainstream , mediocre , medium , middle of the road * , middling , moderate , nowhere , ordinary , passable , plastic * , regular , run of the mill , so-so * , standard , tolerable , undistinguished , unexceptional , usual , median , middle , adequate , all right , decent , fairish , goodish , respectable , satisfactory , sufficient , normal , typical , cut-and-dried , formulaic , garden , indifferent , plain , routine , run-of-the-mill , stock , unremarkable
  verb
  balance , equate , even out , common , fair , humdrum , mean , medial , median , mediocre , medium , middle , norm , normal , ordinary , par , proportion , respectable , rule , so-so , standard , typical , usual

  tác giả

  Tìm thêm với Google.com :


  NHÀ TÀI TRỢ

Như vậy, đến đây bài viết về “Nghĩa của từ Average – Từ điển Anh” đã kết thúc. Chúc quý độc giả luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Mời bạn đọc xem thêm nhiều bài viết hay trong chuyên mục: Tin Tổng Hợp, Kiến Thức, Ẩm Thực

Xem thêm  Nét đặc sắc trong tư tưởng của Hồ Chí Minh về dân chủ

Bài viết liên quan

Back to top button