Kiến Thức

Nghĩa của từ Attack – Từ điển Anh – 2022

Fapxy News xin giới thiệu đến quý độc giả bài viết Nghĩa của từ Attack – Từ điển Anh

Cùng xem bài viết Nghĩa của từ Attack – Từ điển Anh – cập nhật mới nhất 2022
 • Thông dụng

  Danh từ

  Sự tấn công, sự công kích
  to make an attack on enemy positions
  tấn công các vị trí địch
  Cơn (bệnh)
  an attack of fever
  cơn sốt
  a heart attack
  cơn đau tim

  Ngoại động từ

  Bắt đầu, bắt tay vào, lao vào (công việc)
  to attack a task
  bắt tay vào việc, lao vào việc
  Ăn mòn ( axit)
  strong acids attack metals
  axit mạnh ăn mòn kim loại

  Nội động từ

  Tấn công, bắt đầu chiến sự

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tấn công
  action attack
  tấn công chủ động
  attack director
  bộ định hướng tấn công
  attack pattern
  kiểu tấn công
  attack pattern
  mẫu tấn công
  exhaustion attack
  sự tấn công toàn diện

  Kỹ thuật chung

  sự tấn công
  exhaustion attack
  sự tấn công toàn diện
  sulfate attack
  sự tấn công của sunphat
  sulphate attack
  sự tấn công của sunphat

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  advance , aggression , assailing , assailment , barrage , blitz , blitzkrieg , charge , defilement , dirty deed , drive , encounter , encroachment , foray , incursion , initiative , inroad , intervention , intrusion , invasion , irruption , mugging , offense , offensive , onrush , onset , onslaught , outbreak , push , raid , rape , rush , skirmish , storming , strike , thrust , violation , volley , abuse , belligerence , blame , calumny , censure , combativeness , criticism , denigration , denunciation , impugnment , libel , pugnacity , slander , vilification , access , ailment , bout , breakdown , convulsion , disease , failure , fit , illness , paroxysm , relapse , seizure , spasm , spell , stroke , throe , assault , attempt , course , line , modus operandi , plan , procedure , tack , technique , allonge , ambuscade , bombardment , coup , coup de main , descent , diatribe , enfilade , escalade , fusillade , invective , oppugnancy , philippic , polemic , reprisal , retaliation , sally , salvo , siege , sortie , strafe , tirade , vituperation
  verb
  advance , aggress , ambush , assail , assault , bash , bat , bean * , beat , beset , besiege , biff , blast , blister , boff , bombard , boot * , bop , brain * , bust , charge , chop down , clip , clock * , club , combat , cook * , harm , hit , hurt , infiltrate , invade , jump , kick , knock block off , knock cold , knock for a loop , larrup * , lay siege to , light into * , molest , mug , overwhelm , pounce upon , punch , raid , rush , set upon , slog , soak , stab , storm , strike , take the offensive , turn on , wallop * , whop , abuse , berate , blame , blitz , censure , criticize , impugn , jump down one’s throat , jump on one’s case , lay into , malign , refute , reprove , revile , shoot down * , stretch , vilify , buckle down * , deal with , dive into , plunge into , set to , start in on , tackle , take up , tear into , fall on , go at , have at , sail into , sail in , wade in , accuse , action , affray , aggression , ailment , assay , battle , begin , beleaguer , bout , castigate , clash , contend , demolish , denounce , fight , fray , incursion , insult , inveigh , maim , offense , onset , onslaught , oppugn , paroxysm , set on , skirmish , slander , smash , sortie , stroke , thrust , trouble , war , waylay

  Từ trái nghĩa

  noun
  aid , defense , flight , protection , resistance , retreat , shelter , shield , support , surrender , sustenance , reprisal , submission , health
  verb
  aid , defend , protect , resist , retreat , shelter , shield , submit , support , surrender , sustain , withstand , be lazy , slough off

  tác giả

  Tìm thêm với Google.com :


  NHÀ TÀI TRỢ

Như vậy, đến đây bài viết về “Nghĩa của từ Attack – Từ điển Anh” đã kết thúc. Chúc quý độc giả luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Mời bạn đọc xem thêm nhiều bài viết hay trong chuyên mục: Tin Tổng Hợp, Kiến Thức, Ẩm Thực

Xem thêm  Bộ nhớ đệm trong cpu được gọi là gì

Bài viết liên quan

Back to top button