Kiến Thức

Nghĩa của từ Action – Từ điển Anh – 2022

Fapxy News xin giới thiệu đến quý độc giả bài viết Nghĩa của từ Action – Từ điển Anh

Cùng xem bài viết Nghĩa của từ Action – Từ điển Anh – cập nhật mới nhất 2022
 • /ˈækʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hành động, hành vi; hoạt động; công việc, việc làm
  a man of action
  Người thích hành động hơn lời nói.
  to take prompt action
  hành động tức khắc, hành động kịp thời
  Tác động, tác dụng, ảnh hưởng
  the sunlight has action on certain materials
  ánh nắng có tác động đến một số chất
  action of acid
  tác dụng của axit
  Sự chiến đấu, trận đánh
  to go into action
  bắt đầu đánh nhau, bắt đầu chiến đấu
  to break off an action
  ngừng chiến đấu, ngừng bắn
  to be killed in action
  bị hy sinh trong chiến đấu
  to be put out of action
  bị loại khỏi vòng chiến đấu
  Việc kiện, sự tố tụng
  to take (bring) an action against
  kiện (ai…)
  Sự diễn biến, quá trình diễn biến (của vở kịch)
  Động tác, dáng điệu, bộ điệu, bộ tịch
  action of a player
  bộ điệu của một diễn viên
  action of a horse
  dáng đi của một con ngựa
  Bộ máy, cơ cấu (đàn pianô, máy…); sự hoạt động của bộ máy

  Cấu trúc từ

  action committee
  uỷ ban hành động
  action position
  (quân sự) vị trí của quân đội trước khi bước vào chiến đấu
  to take evasive action
  tránh né để khỏi xảy ra chuyện đáng tiếc
  where the action is
  nơi tưng bừng sức sống, nơi tràn đầy sinh khí

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  Toán & tin

  tác dụng, tác động
  brake action
  tác dụng hãm
  control action
  tác động điều chỉnh, tác động điều khiển
  delayed action
  tác dụng làm chậm
  edge action
  tác dụng biên
  instantaneous action
  tác dụng tức thời
  integral action
  tác dụng tích phân
  on-off action
  (máy tính ) tác dụng loại “đóng – mở”

  Kỹ thuật chung

  hoạt động
  action cycle
  chu kỳ hoạt động
  action diagram
  giản đồ hoạt động
  action effect
  hiệu quả hoạt động
  action entry
  mục hoạt động
  action frame
  khung hoạt động
  action message
  thông báo hoạt động
  action period
  chu kỳ hoạt động
  action statement
  khai báo hoạt động
  autonomous action
  hoạt động tự trị
  Cooperative Research Action for Technology (CRAFT)
  hoạt động hợp tác nghiên cứu về công nghệ
  corrective action
  hoạt động hiệu chỉnh
  Corrective Action (CA)
  hoạt động chính xác
  cyclic action
  hoạt động theo chu trình
  derivative action
  hoạt động dẫn xuất
  double-action
  hoạt động kép
  floating action
  hoạt động nổi
  integral action
  hoạt động trọn vẹn
  job action
  hoạt động công việc
  Joint Test Action Group (JTAG)
  nhóm hoạt động đo thử liên hợp
  Mean Time Between Maintenance Action (MTBMA)
  thời gian trung bình giữa các hoạt động bảo dưỡng
  putting into action
  sự đưa vào hoạt động
  radius of action
  bán kính hoạt động
  rate action
  hoạt động tỷ lệ
  reset action
  hoạt động đặt lại
  surface action
  hoạt động bề mặt
  Test Action Request Receiver (TARR)
  máy thu yêu cầu hoạt động đo thử
  throw into action
  cho hoạt động
  transaction business, action
  hoạt động kinh doanh
  động tác
  action potential
  thế động tác (sự thay đôi điện thế xảy ra ngang qua màng tế bào thần kinh)
  hành động
  action argument
  đối số hành động
  action bar
  thanh hành động
  action query
  nghi vấn hành động
  action statement
  câu lệnh hành động
  action statement
  chỉ thị hành động
  break action
  hành động dừng
  break action
  hành động ngắt
  common action
  hành động chung
  coordinate action
  phối hợp hành động
  freezing action
  hành động kết đông
  implicit action
  hành động không rõ ràng
  last emergency action
  hành động khẩn cấp cuối cùng
  permissible action
  hành động được phép
  scrolling action
  hành động cuộn
  ảnh hưởng
  surface action
  ảnh hưởng bề mặt
  sự tác động
  common action
  sự tác động chung
  overcrank action
  sự tác động qua tay
  triode action
  sự tác động của triot
  thao tác
  filestore action
  thao tác lưu tệp tin
  quick-action valve
  van thao tác nhanh
  scrolling action
  thao tác cuộn
  step action
  thao tác từng bước
  tác động
  action bar
  thanh tác động
  action code
  mã tác động
  action current
  dòng tác động
  action description
  mô tả tác động
  action description
  phần mô tả tác động
  action description
  sự diễn tả tác động
  action entry
  mục tác động
  action entry field
  trường mục tác động
  action frame
  khung tác động
  action limit
  giới hạn tác động
  action list
  danh sách tác động
  action message
  thông báo các tác động
  action message
  thông điệp tác động
  action object
  đối tượng tác động
  action of forces
  tác động của lực
  action of group on a set
  tác động của một nhóm lên một tập hợp
  action portion
  phần tác động
  action space
  không gian tác động
  action statement
  câu lệnh tác động
  action table
  bảng tác động
  action time
  thời gian tác động
  after-action
  sau tác động
  arch action
  tác động vòm
  arching action
  tác động vòm
  back action
  tác động ngược
  command action
  tác động chỉ huy
  command action
  tác động hướng dẫn
  common action
  sự tác động chung
  control action
  tác động điều chỉnh
  cooling action
  tác động làm lạnh
  cumulative action
  tác động tích lũy, thuốc tiêm vào cơ thể liều nhỏ cách khoảng thời gian
  defrost action
  tác động phá băng
  delayed action float valve
  van phao tác động chậm
  derivate action
  tác động đạo hàm
  derivative action
  tác động dẫn xuất
  direct action pressure reducer
  máy giảm tác động trực tiếp
  discharge action
  tác động (nén) xả
  dissipative action
  tác động tiêu tán
  double action press
  máy nén hai tác động
  elementary action
  tác động cơ bản
  enter action
  tác động nhập
  error action
  tác động lỗi
  extendable action entry field
  trường nhập tác động mở rộng được
  field of action
  vùng tác động
  freezing action
  tác động kết đông
  frost action
  tác động đóng băng
  frost action
  tác động đông cứng
  high-low action
  tác động cao-thấp
  IAFV (indirect-action file virus)
  virút tập tin tác động gián tiếp
  implicit action
  tác động ngầm
  indirect-action file virus (IAFV)
  virút tập tin tác động gián tiếp
  low limiting control action
  tác động điều khiển giới hạn dưới
  object-action
  đối tượng tác động
  overcrank action
  sự tác động qua tay
  PD action (proportionalplus derivative action)
  tác động tỷ lệ-đạo hàm
  PI action (proportionalplus integral action)
  tác động PI
  PI action (proportionalplus integral action)
  tác động tỷ lệ cộng tích phân
  principle of independent action of forces
  nguyên lý tác động độc lập của lực
  proof of action
  bằng chứng tác động
  proof of action
  sự thử nghiệm tác động
  proportional plus derivative action (PDaction)
  tác động tỷ lệ-đạo hàm
  quick action cam
  cam tác động nhanh
  quick-action value
  van tác động nhanh
  rate action
  tác động đạo hàm
  rate action time
  thời gian tác động đạo hàm
  recommended action
  tác động được đề nghị
  regulating action
  tác động điều chỉnh
  repeat-action key
  phím lặp lại tác động
  reverse action float valve
  van phao tác động đảo chiều
  reverse action float valve
  van phao tác động ngược
  sampling action
  tác động lấy mẫu
  self-action effect
  hiệu ứng tự tác động
  single action
  tác động đơn
  single speed floating action
  tác động thay đổi tốc độ đơn
  snap action valve
  van tác động nhanh
  sucking action
  tác động hút
  surface action
  tác động bề mặt
  throw out of action
  ngắt tác động
  transverse frame action
  tác động khung ngang
  triode action
  sự tác động của triot
  two-step action control
  điều chỉnh (tác động) hai vị trí
  two-step action element
  phần tử tác động hai bước
  wave action
  tác động của sóng

  Kinh tế

  hành động
  action lag
  thời gian chờ đợi hành động
  action lag
  thời gian chờ hành động
  action project
  phương án hành động
  Aviation Consumer Action Project
  đề án hành động của khách hàng đường không
  bona fide action
  hành động chân thành
  concerted action
  hành động phối hợp
  direct action
  hành động trực tiếp
  emergency action on imports
  hành động khẩn cấp về nhập khẩu
  industrial action
  hành động đấu tranh của công nhân
  industrial action
  hành động yêu sách
  management action reporting system
  chế độ báo cáo hành động quản lý
  secondary action
  hành động cấp hai
  secondary action
  hành động hỗ trợ
  strike action
  hành động bãi công, cuộc đình công
  strike action
  hành động bãi công, đình công
  hành vi
  action at law
  hành vi kiện tụng
  action ex delict
  tố tụng dựa theo hành vi xâm quyền
  action founded in tort
  tố tụng dựa trên hành vi xâm quyền
  economic action
  hành vi kinh tế
  wilful action
  hành vi cố ý
  sự tố tụng
  collective court action
  sự tố tụng tập thể (của các chủ nợ đối với một con nợ)
  tác động
  action advertising
  quảng cáo tác động
  tác dụng
  anaesthetic action
  tác dụng gây tê
  antibiotic action
  tác dụng kháng sinh
  anzymatic action
  tác dụng enzim
  bacterial action
  tác dụng của vi khuẩn
  bactericidal action
  tác dụng diệt khuẩn
  bacteriostatic action
  tác dụng hãm khuẩn
  detergent action
  tác dụng làm sạch
  germicidal action
  tác dụng diệt khuẩn
  vụ kiện
  action for damages
  vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại
  action for libel
  vụ kiện phỉ báng
  action for payment
  vụ kiện đòi (trả) tiền
  oblique action
  vụ kiện gián tiếp
  revocatory action
  vụ kiện bác đơn con nợ
  slander action
  vụ kiện phỉ báng
  slander action
  vụ kiện vu khống

  Địa chất

  sự hoạt động, tác động, tác dụng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  activity , agility , alacrity , alertness , animation , bag * , ballgame , big idea , bit * , business , bustle , commotion , dash , deal , energy , enterprise , flurry , force , functioning , game , going , happening , haste , hoopla * , hopper , industry , in the works , life , liveliness , motion , movement , occupation , operation , plan , power , process , proposition , racket * , reaction , response , rush , scene , spirit , stir , stunt , trip , turmoil , vigor , vim , vitality , vivacity , accomplishment , achievement , act , blow , commission , dealings , doing , effort , execution , exercise , exertion , exploit , feat , handiwork , maneuver , manipulation , move , performance , procedure , step , stroke , thrust , transaction , undertaking , case , cause , claim , lawsuit , litigation , proceeding , prosecution , suit , battle , combat , conflict , contest , encounter , engagement , fight , fighting , fray , skirmish , warfare , deed , thing , work , comportment , conduct , deportment , way , instance , (law) lawsuit , advancement , adventure , affair , agency , alarums and excursions , arena , behavior , charade , coup , deeds , discipline , excitement , function , hyperkinesia , incentive , inducement , initiative , labor , means , mechanics , motivation , pl. conduct , play , plot , practice , production , replevin , sprightliness , stadium , stage , stimulus , tempest , vortex

  tác giả

  Tìm thêm với Google.com :


  NHÀ TÀI TRỢ

Như vậy, đến đây bài viết về “Nghĩa của từ Action – Từ điển Anh” đã kết thúc. Chúc quý độc giả luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Mời bạn đọc xem thêm nhiều bài viết hay trong chuyên mục: Tin Tổng Hợp, Kiến Thức, Ẩm Thực

Xem thêm  Bún trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Bài viết liên quan

Bài viết liên quan
Close
Back to top button