Kiến Thức

Nghĩa của từ Accord – Từ điển Anh – 2022

Fapxy News xin giới thiệu đến quý độc giả bài viết Nghĩa của từ Accord – Từ điển Anh

Cùng xem bài viết Nghĩa của từ Accord – Từ điển Anh – cập nhật mới nhất 2022
 • Thông dụng

  Danh từ

  (chính trị) hiệp định, hiệp ước
  Sự phù hợp, sự hoà hợp
  individual interests must be in accord with the common ones
  quyền lợi cá nhân phải phù hợp với quyền lợi chung
  (âm nhạc) sự hợp âm
  Ý chí, ý muốn
  to do something of one’s own accord
  tự nguyện làm cái gì

  Ngoại động từ

  Cho, ban cho, chấp thuận, chấp nhận
  to accord a request
  chấp thuận một yêu cầu
  to accord a hearty welcome
  tiếp đãi niềm nở thân ái

  Nội động từ

  ( + with) phù hợp với, hoà hợp với, thống nhất với, nhất trí với
  words do not accord with deeds
  lời nói không thống nhất với hành động, lời nói không đi đôi với việc làm

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  hiệp định
  Louvre Accord
  Hiệp định Louvre

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  10-4 , accordance , concert , concord , concurrence , conformity , congruence , correspondence , deal , good vibes , good vibrations , harmony , okay , pact , rapport , reconciliation , sympathy , treaty , unanimity , concordance , consonance , tune , unity , symphony , arrangement , bargain , compact , understanding , agreement , convention , affinity , assonance , balance , coherence , compatibility , congruity , consentience , coordination , euphony
  verb
  accede , acquiesce , admit , allow , award , bestow , concede , confer , endow , give , present , render , tender , vouchsafe , affirm , agree , assent , be in tune , concur , conform , correspond , fit , harmonize , jibe , match , square , suit , tally , coincide , get together , check , chime , comport with , consist , grant , adapt , adjust , affinity , allot , approve , compliance , concert , conformity , consent , coordinate , merge , prepare , rapport , reconcile , tolerate , treaty , unison , unite , volition

  Từ trái nghĩa

  verb
  argue , challenge , deny , disallow , disapprove , oppose , question , refuse , withhold , contest , disagree

  tác giả

  Tìm thêm với Google.com :


  NHÀ TÀI TRỢ

Như vậy, đến đây bài viết về “Nghĩa của từ Accord – Từ điển Anh” đã kết thúc. Chúc quý độc giả luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Mời bạn đọc xem thêm nhiều bài viết hay trong chuyên mục: Tin Tổng Hợp, Kiến Thức, Ẩm Thực

Xem thêm  Giấy xác nhận nhân thân khi đi máy bay

Bài viết liên quan

Back to top button