Kiến Thức

Kiểm toán trong tiếng Anh: Định nghĩa, ví dụ

Sài Gòn 100 Điều Thú Vị xin giới thiệu đến quý độc giả bài viết Kiểm toán trong tiếng Anh: Định nghĩa, ví dụ

Kiểm toán trong tiếng Anh: Định nghĩa, ví dụ

Kiểm toán tiếng Anh là gì?

Audit (Noun)

Nghĩa tiếng Việt: Kiểm toán

Nghĩa tiếng Anh: Audit

75820

(Nghĩa của kiểm toán trong tiếng Anh)

Từ đồng nghĩa

analysis, survey, check, report,…

Ví dụ:

Cậu sẽ bám theo kế hoạch kiểm toán vào ngày mai.

You stick to the scheduled audit tomorrow.

Kiểm toán đôi lúc cũng là động lực.

Well, an audit can be highly motivating.

Dù không thấy có gì bất thường khi kiểm toán nhưng nhà chức trách vẫn đánh thuế nặng đối với DCME.

Although the audit turned up no irregularities, the tax authorities levied a crippling tax against DCME.

Một khi bắt đầu kiểm toán, tôi sẽ lấy được ngày tháng… và thời gian của cuộc tấn công chính xác đến từng phút.

Once I start the audit, I can get the date and time of the attack down to the minute.

Các hãng kế toán công cộng biệt lập kiểm toán các hồ sơ tài chính và các hoạt động kiểm soát tương ứng trong những tổ chức này.

Independent public accounting firms audited the financial statements and corresponding control activities of these organizations.

Đó là kiểm toán mà các luật sư đã làm khi mẹ cháu để lại một nửa công ty Hoàng Kỳ Long cho cháu.

Xem thêm  Độ trưởng thành của nhau thai theo cấp độ nào?

It’s from the audit the lawyers did when she left me his half of the Hoàng Kỳ Long company.

Bạn đã kiểm toán chưa, Mohammed Mir?

Have you already taken tally, Mohammed Mir?

Bạn phải có một hệ thống quản trị rủi ro thích hợp, một hệ thống kiểm toán nội bộ thích đáng , rất nhiều cái mới mà bình thường bạn không cần nhưng lại cần khi hoạt động tín dụng.

You have to have a risk management system in place, you have to have an internal audit system in place , you have to have a huge set of new things which you generally do n’t need when you are just doing credit.

Anh thấy đó, việc kiểm toán bây giờ… sẽ chẳng vì mục đích gì cả, anh Ronaldo.

So, you see, an audit would be quite without purpose at this point, Mr. Ronaldo.

Vì vậy họ không kiểm toán.

So they don’t audit them.

Kiểm toán đôi lúc cũng là động lực.

Well, an audit can be highly motivating.

Anh ấy nói: “Hai năm sau, có một cuộc kiểm tra sổ sách.”

“After two years, there was an audit to check on this situation.” He says

Sự điều hành các số đóng góp nhận được và ngân sách chi tiêu được dự thảo đã được kiểm toán và báo cáo.

Administration of contributions received and budgeted expenditures was audited and reported.

Kiểm toán theo thông lệ.

Routine audit.

Ngày mai sẽ có kiểm toán.

Tomorrow we have audit!

Làm ơn đi, chỉ kiểm toán thôi mà.

Xem thêm  Nghĩa của từ Central - Từ điển Anh - 2022

Please, just an audit.

Căn cứ theo các cuộc kiểm toán đã được thực hiện, Sở Kiểm Toán nghĩ rằng, về tất cả mọi phương diện, những khoản đóng góp nhận được, những số chi tiêu cùng tài sản trong năm 2018 đều đã được ghi chép và điều hành đúng theo như các ngân sách, chính sách, và phương pháp thực hành kế toán đã được chấp thuận.

Based upon audits performed, the Auditing Department is of the opinion that, in all material respects, contributions received, expenditures made, and assets for the year 2018 have been recorded and administered in accordance with approved Church budgets, policies, and accounting practices.

Nhưng lúc kiểm toán thì lại khác xa.

But very different than during the audit.

Tôi tưởng là cô chưa từng đi đâu ngoài kiểm toán.

I thought you never got anywhere in audit.

Lệ Chi sắp kiểm toán cho công ty Tân Hoàng Minh vào ngày mai.

Le Chi is auditing for Tan Hoang Minh Company tomorrow.

Chúng ta có thể hủy bỏ buổi kiểm toán.

We can cancel the audit.

Và một tiếng nữa tôi phải kiểm toán rồi.

And my audit is in one hour!

Đó cũng là buổi kiểm toán đầu tiên của tôi, và sau 3 ngày.

It was my first audit, and after three days of playing,

Có phải cháu căng thẳng vì buổi kiểm toán?

Were you nervous about the audit?

Chúc các bạn học tốt!

Kim Ngân

3 Trang Web Luyện Nghe Tiếng Anh hiệu quả tại nhà ai cũng nên biết ! Khu Chế Xuất trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt “Xả Thải” Tiếng Anh là gì: Cách Viết, ví dụ“Biên bản” trong tiếng Anh: Định nghĩa, Ví dụ”Cột Sống” trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt”SINCE”: Định Nghĩa, Cấu Trúc và Cách Dùng trong Tiếng AnhTổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh về Thực Tập Sinh.”Oẳn Tù Tì” trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh ViệtStart Over là gì và cấu trúc cụm từ Start Over trong câu Tiếng Anh

Như vậy, đến đây bài viết về “Kiểm toán trong tiếng Anh: Định nghĩa, ví dụ” đã kết thúc. Chúc quý độc giả luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Xem thêm  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Mời bạn đọc xem thêm nhiều bài viết hay trong chuyên mục: Kiến Thức.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan
Close
Back to top button