Kiến Thức

Hệ thống tài khoản – 622. Chi phí nhân công trực tiếp. – 2022

Fapxy News xin giới thiệu đến quý độc giả bài viết Hệ thống tài khoản – 622. Chi phí nhân công trực tiếp.

Cùng xem bài viết Hệ thống tài khoản – 622. Chi phí nhân công trực tiếp. – cập nhật mới nhất 2022

TÀI KHOẢN 622 – CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP

(Thông tư 200/2014/TT-BTC)

✵ ✵

Nguyên tắc kế toán

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản

Phương pháp hạch toán kế toán

về cuối trang

Nguyên tắc kế toán

Tham khảo: Nguyên tắc kế toán các khoản chi phí

a) Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí nhân công trực tiếp
tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các ngành công nghiệp, xây lắp,
nông, lâm, ngư nghiệp, dịch vụ (giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, du lịch,
khách sạn, tư vấn, …).

Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm các khoản phải trả cho
người lao động trực tiếp sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ thuộc danh sách
quản lý của doanh nghiệp và cho lao động thuê ngoài theo từng loại công việc,
như: Tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, các khoản trích theo lương (bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp).

b) Không hạch toán vào tài khoản này những khoản phải trả về
tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp… cho nhân viên phân xưởng, nhân
viên quản lý, nhân viên của bộ máy quản lý doanh nghiệp, nhân viên bán hàng.

Xem thêm  Ngày 20/6 là ngày gì? Ý nghĩa bât ngờ đằng sau ngày 20/6 - 2022

c) Riêng đối với hoạt động xây lắp, không hạch toán vào tài
khoản này khoản tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp có tính chất lương
trả cho công nhân trực tiếp điều khiển xe, máy thi công, phục vụ máy thi công,
khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất
nghiệp tính trên quỹ lương phải trả công nhân trực tiếp của hoạt động xây lắp,
điều khiển máy thi công, phục vụ máy thi công, nhân viên phân xưởng.

d) Tài khoản 622 phải mở chi tiết theo đối tượng tập hợp chi
phí sản xuất, kinh doanh.

đ) Phần chi phí nhân công trực tiếp vượt trên mức bình thường
không được tính vào giá thành sản phẩm, dịch vụ mà phải kết chuyển ngay vào TK
632 “Giá vốn hàng bán”.

về đầu trang

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

Bên Nợ:

– Chi phí nhân công trực tiếp tham gia quá trình sản
xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ bao gồm: Tiền lương, tiền công lao động và các
khoản trích trên tiền lương, tiền công theo quy định phát sinh trong kỳ.

Bên Có:

– Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vào bên Nợ TK 154
“Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang” hoặc vào bên Nợ TK 631 “Giá thành sản
xuất”;

– Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vượt trên mức bình
thường vào TK 632.

Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp không có số dư cuối kỳ.

Xem thêm  Móng nhà tiếng anh là gì

Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp không có tài khoản cấp 2.

về đầu trang

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

a) Căn cứ vào Bảng phân bổ tiền lương, ghi nhận số tiền
lương, tiền công và các khoản khác phải trả cho nhân công trực tiếp sản xuất sản
phẩm, thực hiện dịch vụ, ghi:

Nợ TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

Có TK 334 – Phải trả người lao động.

b) Tính, trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công
đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, các khoản hỗ trợ (như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm
hưu trí tự nguyện…) của công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch
vụ (phần tính vào chi phí doanh nghiệp phải chịu) trên số tiền lương, tiền công
phải trả theo chế độ quy định, ghi:

Nợ TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp.

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp
khác (3382, 3383, 3384, 3386).

c) Khi trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất,
ghi:

Nợ TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

Có TK 335 – Chi phí phải trả.

d) Khi công nhân sản xuất thực tế nghỉ phép, kế toán phản
ánh số phải trả về tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất, ghi:

Nợ TK 335 – Chi phí phải trả

Có TK 334 – Phải trả người
lao động.

Xem thêm  NHỮNG HIỂU BIẾT CƠ BẢN VỀ BỆNH THALASSEMIA - 2022

đ) Đối với chi
phí nhân công sử dụng chung cho hợp đồng hợp tác kinh doanh

– Khi phát sinh chi phí nhân công sử dụng chung cho hợp đồng
hợp tác kinh doanh, căn cứ hoá đơn và các chứng từ liên quan, ghi:

Nợ TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp
(chi tiết cho từng hợp đồng)


các TK 111, 112, 334…

– Định kỳ,
kế toán lập Bảng phân bổ chi phí chung (có sự xác nhận của các bên) và xuất hoá
đơn GTGT để phân bổ chi phí nhân công sử dụng chung cho hợp đồng hợp tác kinh
doanh cho các bên, ghi:

Nợ TK 138 – Phải thu khác (chi tiết cho từng đối tác)


TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp


TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

Trường hợp
khi phân bổ chi phí không phải xuất hóa đơn GTGT, kế toán ghi giảm thuế GTGT đầu
vào bằng cách ghi Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ.

e) Cuối kỳ kế toán, tính phân bổ và kết chuyển chi phí nhân
công trực tiếp vào bên Nợ TK 154 hoặc bên Nợ TK 631 theo đối tượng tập hợp chi
phí, ghi:

Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang, hoặc

Nợ TK 631 – Giá thành sản xuất (phương pháp kiểm kê định kỳ)

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (phần vượt trên mức bình thường)

Có TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp.

về đầu trang

Như vậy, đến đây bài viết về “Hệ thống tài khoản – 622. Chi phí nhân công trực tiếp.” đã kết thúc. Chúc quý độc giả luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Mời bạn đọc xem thêm nhiều bài viết hay trong chuyên mục: Tin Tổng Hợp, Kiến Thức, Ẩm Thực

Bài viết liên quan

Bài viết liên quan
Close
Back to top button