Kiến Thức

Hệ thống tài khoản – 334. Phải trả người lao động. – 2022

Fapxy News xin giới thiệu đến quý độc giả bài viết Hệ thống tài khoản – 334. Phải trả người lao động.

Cùng xem bài viết Hệ thống tài khoản – 334. Phải trả người lao động. – cập nhật mới nhất 2022

TÀI KHOẢN 334 – PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Thông tư 200/2014/TT-BTC)

✵ ✵

Nguyên tắc kế toán

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản

Phương pháp hạch toán kế toán

về cuối trang

Nguyên tắc kế toán

Tham khảo: Nguyên tắc kế toán các khoản nợ phải trả

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình
hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động của doanh nghiệp về tiền
lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác thuộc
về thu nhập của người lao động.

về đầu trang

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 334

Phải trả người lao động

Bên Nợ:

– Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất
lương, bảo hiểm xã hội và các khoản khác đã trả, đã chi, đã ứng trước cho người
lao động;

– Các khoản khấu trừ vào tiền lương, tiền công của người lao
động.

Bên Có:

– Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính
chất lương, bảo hiểm xã hội và các khoản khác phải trả, phải chi cho người lao
động;

Số dư bên Có:

– Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có
tính chất lương và các khoản khác còn phải trả cho người lao động.

Xem thêm  Chủ nhân đằng sau kênh YouTube dành cho trẻ em gần 5 triệu subscribers, lượt view khủng từ 1-16 triệu là ai? - 2022

Số dư bên Nợ (nếu có, rất cá biệt):

– Phản ánh số tiền đã trả lớn hơn số phải trả về tiền
lương, tiền công, tiền thưởng và các khoản khác cho người lao động.

Tài khoản 334 phải hạch toán chi tiết theo 2 nội dung: Thanh
toán lương và thanh toán các khoản khác.

Tài khoản 334 – Phải trả người lao động có 2 tài khoản cấp 2.

– Tài khoản 3341 – Phải trả công nhân viên: Phản ánh các khoản
phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho công nhân viên của
doanh nghiệp về tiền lương, tiền thưởng có tính chất lương, bảo hiểm xã hội và
các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của công nhân viên.

– Tài khoản 3348 – Phải trả người lao động khác: Phản ánh
các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động
khác ngoài công nhân viên của doanh nghiệp về tiền công, tiền thưởng (nếu có)
có tính chất về tiền công và các khoản khác thuộc về thu nhập của người lao động.

về đầu trang

 

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

a) Tính tiền lương, các khoản phụ cấp theo quy định phải trả
cho người lao động, ghi:

Nợ TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang

Nợ các TK 622, 623, 627, 641, 642

Có TK 334 – Phải trả người lao động (3341, 3348).

b) Tiền thưởng trả cho công nhân viên:

– Khi xác định số tiền thưởng trả công nhân viên từ quỹ khen
thưởng, ghi:

Xem thêm  Ma ní là gì? Ma ní dùng để làm gì?

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3531)

Có TK 334 – Phải trả người lao động (3341).

– Khi xuất quỹ chi trả tiền thưởng, ghi:

Nợ TK 334 -
Phải trả người lao động (3341)

Có các TK 111, 112, …

c) Tính tiền bảo hiểm xã hội (ốm đau, thai sản, tai nạn, …)
phải trả cho công nhân viên, ghi:

Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp
khác (3383)

Có TK 334 – Phải trả người lao động (3341).

d) Tính tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả cho công nhân
viên, ghi:

Nợ các TK 623, 627, 641, 642

Nợ TK 335 – Chi phí phải trả (đơn vị có trích trước tiền
lương nghỉ phép)

Có TK 334 – Phải trả người lao động (3341).

đ) Các khoản phải khấu trừ vào lương và thu nhập của công
nhân viên và người lao động khác của doanh nghiệp như tiền tạm ứng chưa chi hết,
bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, tiền thu bồi thường về
tài sản thiếu theo quyết định xử lý…. ghi:

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động (3341, 3348)

Có TK 141 – Tạm ứng

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp
khác

Có TK 138 – Phải thu khác.

e) Tính tiền thuế thu nhập cá nhân của công nhân viên và người
lao động khác của doanh nghiệp phải nộp Nhà nước, ghi:

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động (3341, 3348)

Xem thêm  Tất Cả Dấu Câu Trong Tiếng anh: chấm, phẩy, ngã, nặng, hỏi, cộng, trừ, nhận, chia

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải
nộp Nhà nước (3335).

g) Khi ứng trước hoặc thực trả tiền lương, tiền công cho
công nhân viên và người lao động khác của doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động (3341, 3348)

Có các TK 111, 112, …

h) Thanh toán các khoản phải trả cho công nhân viên và người
lao động khác của doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động (3341, 3348)

Có các TK 111, 112, …

i) Trường hợp trả lương hoặc thưởng cho công nhân viên và
người lao động khác của doanh nghiệp bằng sản phẩm, hàng hoá, kế toán phản ánh
doanh thu bán hàng không bao gồm thuế GTGT, ghi:

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động (3341, 3348)

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng
và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải
nộp (33311).

k) Xác định và thanh toán các khoản khác phải trả cho công
nhân viên và người lao động của doanh nghiệp như tiền ăn ca, tiền nhà, tiền điện
thoại, học phí, thẻ hội viên…:

– Khi xác định được số phải trả cho công nhân viên và người
lao động của doanh nghiệp, ghi:

Nợ các TK 622, 623, 627, 641, 642

Có TK 334 – Phải trả người lao động (3341, 3348).

– Khi chi trả cho công nhân viên và người lao động của doanh
nghiệp, ghi:

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động (3341, 3348)

Có các TK 111, 112, …

về đầu trang

Như vậy, đến đây bài viết về “Hệ thống tài khoản – 334. Phải trả người lao động.” đã kết thúc. Chúc quý độc giả luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Mời bạn đọc xem thêm nhiều bài viết hay trong chuyên mục: Tin Tổng Hợp, Kiến Thức, Ẩm Thực

Bài viết liên quan

Bài viết liên quan
Close
Back to top button