Kiến Thức

Hệ thống tài khoản – 133. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ. – 2022

Fapxy News xin giới thiệu đến quý độc giả bài viết Hệ thống tài khoản – 133. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ.

Cùng xem bài viết Hệ thống tài khoản – 133. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ. – cập nhật mới nhất 2022

TÀI KHOẢN 133 – THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC KHẤU TRỪ.

(Thông tư 200/2014/TT-BTC)

✵ ✵

Nguyên tắc kế toán

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản

Phương pháp hạch toán kế toán

về cuối trang

Nguyên tắc kế toán

Tham khảo: Nguyên tắc kế toán các khoản phải thu

a) Tài khoản
này dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, đã khấu trừ và còn được
khấu trừ của doanh nghiệp.

b) Kế toán phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu
trừ và thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ. Trường hợp không thể hạch toán
riêng được thì số thuế GTGT đầu vào được hạch toán vào tài khoản 133. Cuối kỳ,
kế toán phải xác định số thuế GTGT được khấu trừ và không được khấu trừ theo
quy định của pháp luật về thuế GTGT.

c) Số thuế
GTGT đầu vào không được khấu trừ được tính vào giá trị tài sản được mua, giá vốn
của hàng bán ra hoặc chi phí sản xuất, kinh doanh tuỳ theo từng trường hợp cụ
thể.

d) Việc xác
định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, kê khai, quyết toán, nộp thuế phải
tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về thuế GTGT.

về đầu trang

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 133 – Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ.

Bên Nợ:

– Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

Bên Có:

– Số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ;

– Kết chuyển số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ;

– Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa mua vào nhưng đã trả lại, được giảm giá;

– Số thuế GTGT đầu vào đã được hoàn lại.

Xem thêm  Chủ đề nói chuyện với người yêu thú vị hài hước nhất - 2022

Số dư bên Nợ:

Số thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ, số thuế GTGT đầu vào
được hoàn lại nhưng NSNN chưa hoàn trả.

Tài khoản 133 – Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ có 2 tài khoản cấp 2:

– Tài khoản 1331 – Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch
vụ:
Phản ánh thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của vật tư, hàng hoá, dịch vụ mua
ngoài dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế
GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thuế.

– Tài khoản 1332 – Thuế GTGT được khấu trừ của tài sản cố định:
Phản ánh thuế GTGT đầu vào của quá trình đầu tư, mua sắm tài sản cố định dùng
vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế
GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thuế, của quá trình mua sắm bất động sản đầu
tư.

về đầu trang

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

1. Khi mua hàng tồn kho, TSCĐ, BĐSĐT, nếu thuế GTGT đầu
vào được khấu trừ, ghi:

Nợ các TK 152, 153, 156, 211, 213, 217,611
(giá chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 -
Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332)


các TK 111, 112, 331, … (tổng giá thanh toán).

2. Khi
mua vật tư, hàng hoá, công cụ, dịch vụ dùng ngay vào sản xuất, kinh doanh, nếu
thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:

Nợ các TK
621, 623, 627, 641, 642, 241, 242, … (giá chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 -
Thuế GTGT được khấu trừ (1331)


các TK 111, 112, 331, … (tổng giá thanh toán).

3. Khi
mua hàng hoá giao bán ngay cho khách hàng (không qua nhập kho), nếu thuế GTGT
được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 632 -
Giá vốn hàng bán (giá mua chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 -
Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

Xem thêm  Quốc hiệu đầu tiên của nước ta là gì


các TK 111, 112, 331, … (tổng giá thanh toán).

4. Khi nhập
khẩu vật tư, hàng hoá, TSCĐ:

– Kế toán phản ánh giá trị vật tư, hàng hoá, TSCĐ nhập khẩu
bao gồm tổng số tiền phải thanh toán cho người bán (theo tỷ giá giao dịch thực
tế), thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường phải nộp (nếu
có), chi phí vận chuyển, ghi:

Nợ TK 152, 153, 156, 211

Có TK 331 – Phải trả cho người bán

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải
nộp (33312) (nếu thuế GTGT đầu vào của hàng nhập khẩu
không được khấu trừ)

Có TK 3332 – Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Có TK 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu)

Có TK 33381 – Thuế Bảo vệ môi trường

Có các TK 111, 112, …

– Nếu thuế GTGT đầu vào của hàng nhập khẩu được
khấu trừ, ghi:

Nợ TK 133 -
Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332)


TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
(33312).

5. Trường
hợp hàng đã mua và đã trả lại hoặc hàng đã mua được giảm giá do kém, mất phẩm
chất: Căn cứ vào chứng từ xuất hàng trả lại cho bên bán và các chứng từ liên
quan, kế toán phản ánh giá trị hàng đã mua và đã trả lại người bán hoặc hàng đã
mua được giảm giá, thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ,   ghi:

Nợ các TK
111, 112, 331 (tổng giá thanh toán)

Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (thuế GTGT đầu vào của hàng mua trả lại hoặc được giảm giá)


các TK 152, 153, 156, 211, … (giá mua chưa
có thuế GTGT).

6. Trường
hợp không hạch toán riêng được thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:

a) Khi mua vật tư, hàng hóa, TSCĐ, ghi:

Nợ các TK 152, 153, 156, 211, 213 (giá mua
chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 -
Thuế GTGT được khấu trừ (thuế GTGT đầu vào)

Xem thêm  Vòng Xoay trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt


các TK 111, 112, 331, …

b) Cuối kỳ, kế toán tính và xác định thuế GTGT đầu vào được
khấu trừ, không được khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế GTGT. Đối với
số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ tính vào giá vốn hàng bán trong kỳ,
ghi:

Nợ TK 632 -
Giá vốn hàng bán


TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331).      

7. Vật
tư, hàng hóa, TSCĐ mua vào bị tổn thất do thiên tai, hoả hoạn, bị mất, xác định
do trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân phải bồi thường, nếu thuế GTGT đầu vào
của số hàng hóa này không được khấu trừ:

– Trường hợp thuế GTGT của vật tư, hàng hoá, TSCĐ mua vào bị
tổn thất chưa xác định được nguyên nhân chờ xử lý, ghi:

Nợ TK 138 – Phải thu khác (1381)


TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332).

– Trường hợp thuế GTGT của vật tư, hàng hoá, TSCĐ mua vào bị
tổn thất khi có quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền về số thu bồi thường của
các tổ chức, cá nhân, ghi:

Nợ các TK
111, 334, … (số thu bồi thường)

Nợ TK 632 -
Giá vốn hàng bán (nếu được tính vào chi phí)


TK 138 – Phải thu khác (1381)


TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu xác định được nguyên nhân và có quyết định
xử lý ngay).

8. Cuối
tháng, kế toán xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ vào số thuế GTGT đầu
ra khi xác định số thuế GTGT phải nộp trong kỳ, ghi:

Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311)


TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ.

9. Khi được hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ,
ghi:

Nợ các TK
111, 112, ….         


TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331).

về đầu trang

Như vậy, đến đây bài viết về “Hệ thống tài khoản – 133. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ.” đã kết thúc. Chúc quý độc giả luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Mời bạn đọc xem thêm nhiều bài viết hay trong chuyên mục: Tin Tổng Hợp, Kiến Thức, Ẩm Thực

Bài viết liên quan

Back to top button