Kiến Thức

Công đoàn tiếng anh là gì

Sài Gòn 100 Điều Thú Vị xin giới thiệu đến quý độc giả bài viết Công đoàn tiếng anh là gì

Công đoàn tiếng anh là gì

Mục lục bài viết

Công đoàn là gì?

Công đoàn là tổ chức chính trị xã hội của giai cấp công nhân và người lao động, được thành lập dựa trên cơ sở tự nguyện và chịu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng với cơ quan nhà nước và tổ chức kinh tế chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, bên cạnh đó tham gia vào giám sát hoạt dộng của cơ quan nhà nước, tuyên truyền người lao động chấp hành pháp luật, kỷ luật, nâng cao tay nghề, trình độ.

Người lao động Việt Nam khi tham gia lao động tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có quyền thành lập, tham gia hoạt động công đoàn. Trình tự thành lập, gia nhập hay hoạt động được quy định tại điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Xem thêm  Bài viết trả lời các câu hỏi chủ nghĩa xã hội là gì? và tại sao Việt Nam lựa chọn con đường chủ nghĩa xã hội?

Công đoàn tiếng Anh là gì?

Công đoàn tiếng Anh là: Union

Định nghĩa công đoàn được dịch sang tiếng Anh như sau:

Trade unions are socio-political organizations of the working class and working class, established on a voluntary basis and under the leadership of the Communist Party of Vietnam, together with state agencies and economic organizations. care, protect the legitimate rights and interests of employees, in addition participate in monitoring the activities of state agencies, propagate employees to comply with the law, discipline, and improve skills. , level.

Vietnamese employees, when participating in enterprises, agencies and organizations, have the right to establish and participate in union activities. The order of establishment, joining or operation is specified in the Vietnam Trade Union charter.

ho so xin viec theo quy dinh cua luat Lao dong gom nhung gi

Cụm từ liên quan công đoàn tiếng Anh là gì?

– Công đoàn cơ sở là gì?

Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của công đoàn tập hợp các thành viên tại một hoặc một số doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan và được công đoàn cấp trên trực tiếp công nhận theo quy định của pháp luật công đoàn Việt Nam.

Công đoàn cơ sở tiếng Anh là: Union base

Định nghĩa Công đoàn cơ sở được dịch sang tiếng Anh như sau: A grassroots trade union is a grassroots organization of a trade union that gathers members in one or several enterprises, organizations and agencies and is recognized by the immediate superior trade union in accordance with the law of the Vietnam trade union.

– Công đoàn công ty.

Công đoàn công ty là công đoàn cơ sở tại một doanh nghiệp nhất định, triển khai các hoạt động công đoàn, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động ở công ty đó.

Xem thêm  Dns probe finished nxdomain là gì

Công đoàn công ty tiếng Anh là: Union Corporation

Định nghĩa công đoàn công ty được dịch sang tiếng Anhnhw sau:

A company union is a grassroots trade union in a certain enterprise that conducts union activities, protects the legitimate rights and interests of employees in that company.

– Luật Công đoàn.

Luật công đoàn là văn bản do Quốc hội ban hành, quy định cụ thể những nguyên tắc hoạt động, thủ tục thành lập hay quy định quyền hạn, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn…

Luật Công đoàn tiếng Anh là: union law

Định nghĩa luật Công đoàn được dịch sang tiếng Anh như sau: Luật công đoàn là văn bản do Quốc hội ban hành, quy định cụ thể những nguyên tắc hoạt động, thủ tục thành lập hay quy định quyền hạn, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn…

Ví dụ những từ thường sử dụng công đoàn tiếng Anh là gì?

– Chức năng quan trọng nhất của công đoàn.

Chức năng quan trọng nhất của công đoàn được dịch sang tiếng Anh là: The most important function of the union.

– Tổ chức công đoàn tiếng Anh là gì?

Tổ chức công đoàn được dịch sang tiếng Anh là: Trade union organization

– Chủ tịch công đoàn tiếng Anh là gì?

Chủ tịch công đoàn được dịch tiếng Anh là: Union president

– Công đoàn Việt Nam tiếng Anh là gì?

Công đoàn Việt Nam được dịch sang tiếng Anh là: Vietnam Trade Union

Như vậy, đến đây bài viết về “Công đoàn tiếng anh là gì” đã kết thúc. Chúc quý độc giả luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Xem thêm  Bộ số đề 08-48-88 là con gì? - 2022

Mời bạn đọc xem thêm nhiều bài viết hay trong chuyên mục: Kiến Thức.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button