Kiến Thức

Cách Xưng Hô Trong Chùa – 2022

Fapxy News xin giới thiệu đến quý độc giả bài viết Cách Xưng Hô Trong Chùa

Cùng xem bài viết Cách Xưng Hô Trong Chùa – cập nhật mới nhất 2022
Cách xưng hô trong chùaThích Như Ðiển Có nhiều người Phật Tử đi chùa lâu năm; nhưng cách xưng hô vẫn chưa hiểu
rõ. Hôm nay chúng tôi sẽ viết về vấn đề này một cách rõ ràng, để quý vị
lãm tường và cố gắng thực hiện cho thêm phần công đức lợi lạc trong cuộc
sống đạo của mình.Thông thường ở ngoài đời mình kính trọng ai hay có những cử chỉ kính, nể,
sợ và khi mình khinh khi ai có những cử chỉ trái ngược lại. Trong hai
chữ trọngkhinh cũng đã hàm chứa rõ ý nghĩa của nó rồi.
Trọng nghĩa là nặng chồng chất lên. Khinh có nghĩa là nhẹ hoặc là riêng
rẻ. Và hai chữ xưng cũng như cũng đã hình dung cho
chúng ta biết được rằng có người trên kẻ dưới và người dưới đối với kẻ
trên. Ở ngoài xã hội đã thế, trong chùa cũng có lối xưng hô tương đối
khá đặc biệt hơn. Chúng tôi sẽ lần lượt trình bày như sau :
A/ Giới xuất gia đối với người xuất giaNgười xuất gia là người đã rời bỏ gia đình, bà con thân thuộc, vào chùa
để sống một cuộc sống đạo hạnh. Xem công danh, địa vị nhẹ tợ hồng mao.
Nhưng không có nghĩa là không có trên dưới phân minh. Vì trong luật cảnh
sách có dạy rằng: “Bất kính thượng trung hạ tọa, như Bà La Môn tụ hội
vấn thù”. Nghĩa là kẻ nào không biết kính trên, nhường dưới và kẻ giữa
mình, cũng giống như những người Bà La Môn ngồi nói chuyện phiếm. Vì thế,
việc xưng hô ở đây không còn là giai cấp nữa, mà là một tôn ti trật tự
trong cuộc sống hằng ngày.
a) Người lớn tuổi đạo với kẻ nhỏ tuổi đạoTuổi đạo ở đây được căn cứ theo công đức tu hành trong các phẩm vị Hòa
Thượng, Thượng Tọa, Ðại Ðức, Sa Di và Chú Tiểu.Người lớn tuổi đạo được ngồi trước và ngồi trên hay gọi người dưới mình
bằng tên hoặc bằng cấp bậc. Ðôi khi vị Hòa Thượng gọi một Thượng Tọa
bằng Thầy hoặc pháp danh của vị ấy và vị Thượng Tọa gọi vị Ðại Ðức, vị
Ðại Ðức gọi Sa Di cũng vậy. Người lớn tuổi đời; nhưng nhỏ tuổi đạo, vẫn
phải xếp theo thứ lớp trong chùa chứ không như ngoài thế tục được.Một vị Hòa Thượng khi nói chuyện với người dưới thường hay xưng tôi hoặc
chúng tôi. Có nhiều người thắc mắc tại sao chỉ có một người mà hay thấy
quý Thầy xưng là “chúng tôi”. Vì lẽ rằng Ðạo Phật là Ðạo diệt ngã. Ở Ðời
người ta bị khổ đau vì cái “ta” nhiều quá. Nên xưng “chúng tôi” cũng có
nghĩa là có ý san bằng cái ngã tự kỷ của mình với ý niệm diệt ngã trong
Ðạo Phật. Hoặc xưng “chúng tôi” cũng có nghĩa là nhún nhường. Có nhiều
vị Thượng Tọa xưng là bần Tăng đối với người dưới hoặc ngay đối với kẻ
trên, để chỉ cái nhỏ bé của mình đối với kẻ khác.
b) Người nhỏ tuổi đạo đối với những vị lớn tuổi đạoChú Tiểu thường xưng với vị Sa Di là con. Vị Sa Di mỗi khi trình lên với
vị Ðại Ðức một việc gì cũng thường hay “bạch Thầy” và “xưng con”. Cũng
có nhiều vị Ðại Ðức đối với các vị Thượng Tọa cũng bạch Thầy, xưng con
vậy. Lắm khi nhiều vị Thượng Tọa được Phật Tử nể kính tôn sùng; nhưng
khi về lại chùa xưa gặp vị Hòa Thượng Bổn Sư của mình, ngoài việc bạch
Thầy, xưng con ra còn phải đảnh lễ nhiều lần như thế nữa, để tỏ tình Sư
Ðệ. Ðiều này cho chúng ta thấy rằng dầu người đệ tử của mình có trở
thành một vị Thầy như thế nào đi chăng nữa, đối với Thầy Tổ của mình vẫn
cung kính như xưa; không vì phẩm vị mà quên đi đạo nghĩa của ân sư.Có nhiều người mới thọ giới hôm trước, ngày sau đã đắp y đội mũ xưng
mình là một bậc Tỳ Kheo trong thiên hạ, không hổ thẹn lắm ru !! Hoặc
hiêu hiêu tực đắc cống cao ngã mạn xem người trên kẻ dưới chẳng ai bằng.
Vì thế Ðức Phật thường hay chế giới ra là để răn cấm những người phá
giới.

Xem thêm  Acc phụ là gì - 2022
B/ người xuất gia đối với các vị tại gia cư sĩÐược gọi là một cận sự nam hay một cận sự nữ khi nào người Phật Tử đó đã
quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới hoặc Bồ Tát giới tại gia. Khi quy y,
mỗi người Phật Tử có một vị Thầy truyền giới cho mình. Vị ấy gọi là Thầy
Bổn Sư. Tức là vị Thầy chính của mình. Trong gia đình, con cái đối với
cha mẹ như thế nào; ở cửa Ðạo, người Phật Tử tại gia cũng kính trọng
Thầy Bổn Sư của mình như thế ấy. Vị Thầy của mình quy y cũng giống như
là một vị hướng dẫn tinh thần của mình trong cửa đạo vậy. Vì lẽ ấy nên
giữa tình nghĩa Thầy đối với đệ tử cũng như đệ tử đối với Thầy được phân
định như sau :
a) Các vị xuất gia xưng với các đệ tửÐệ tử ở đây có thể kể cả hai giới xuất gia lẫn tại gia. Ít có Thầy nào
tự xưng mình là Hòa Thượng, Thượng Tọa hoặc Ðại Ðức, mà những phẩm này
do người dưới vì sự kính cẩn nên mới xưng tụng. Nếu có chăng đi nữa ở
chỗ tâm tình, vị Thầy thường hay xưng với đệ tử của mình là “Thầy” hoặc
“tôi” v.v… và vị Thầy đó gọi các vị Cư sĩ tại gia bằng tên, pháp danh,
Ðạo Hữu hoặc Phật Tử v.v… Ví dụ một vị Thầy muốn gọi đệ tử của mình
thường hay nói như thế này:“Nầy Hạnh Tâm! lại đây Thầy nhờ cái này một chút”.Hoặc “Như Nguyện! Thầy muốn nhờ con đi mua dùm cái nầy cho Thầy một chút
v.v… Nếu vị đệ tử ấy lớn tuổi đời hơn mình, vì lối xã giao thông
thường hằng ngày nên gọi là anh, chị hay Bác v.v… để phù hợp với các
xưng hô của thế trần. Nhưng nếu gọi đúng phải gọi là Ðạo Hữu, Phật Tử
hoặc Pháp danh là hay hơn cả.
b) Các vị tại gia Cư sĩ xưng hô với quý vị xuất giaTrường hợp này có nhiều vấn để để viết nơi đây. Có nhiều vị Cư sĩ khi
gặp một vị Thầy, vị Thầy này có thể lớn hoặc nhỏ tuổi, đạo hạnh hay bình
thường, hay xưng bằng “tôi”, “con”, “cháu” v.v… Có nhiều trường hợp
xưng bằng “em” nghe cũng ngộ nghĩnh và người nghe cảm thấy hơi nực cười.Tại vì sao người Phật Tử xưng “tôi” đối với một vị Thầy ?– Có thể vì họ chưa hiểu đạo. Hoặc vì họ nghĩ rằng họ lớn hoặc bằng tuổi
với vị Tu sĩ kia. Nhưng nghĩ như thế là lầm. Vì mình tuổi đời lớn, chứ
tuổi đạo có lớn đâu. Người nhỏ tuổi nhưng kiếp này đã tu trước mình, có
nghĩa là kiếp trước họ đã tu và kiếp này họ đang tiếp tục. Còn mình mặc
dầu đương lớn tuổi; nhưng chưa có duyên với Phật Pháp, nên vẫn là kẻ đi
sau. Tuy lớn nhưng mà nhỏ.Trong kinh Pháp Hoa có nói rằng: “Có người trăm tuổi chỉ là một gã thanh
niên bảo đây là cha ta và người thanh niên kia chỉ người trăm tuổi bảo
đây quả thật là con ta. Cha trẻ mà con già”. Ðây là ý nghĩa đã trình bày
như trên vậy.– Hoặc cũng có thể người Phật Tử tự cảm thấy rằng mình có địa vị hơn,
giàu có hơn, học thức hơn, nên xưng tôi cũng không có gì khó coi lắm.Ðịa vị, giàu có và học thức là chuyện của thế gian. Còn người tu tất cả
phải xem đời là vô thường mộng ảo, đối với họ đâu có gì quý báu ngoài
giá trị của chơn tâm !Tại sao người Phật Tử thường hay xưng “con” với một vị Tăng Sĩ ?– Có thể đây là những người đi chùa lâu năm và hiểu đạo. Có nhiều cụ già
70 tuổi; nhưng gặp một vị Ðại Ðức trẻ vẫn bạch Thầy, xưng con ngọt xớt,
đôi khi làm cho vị tân Ðại Ðức ấy cũng ngại ngùng. Thế nhưng ở đây có 2
điều lợi:– Ðiều thứ nhất – người tự xưng có thể dẹp bỏ tự ái, cống cao ngã mạn
của mình.

Xem thêm  Cọc bê tông dự ứng lực là gì? Lý do nên sử dụng cọc bê tông dự ứng lực– Ðiều thứ hai – người được xưng tụng phải xấu hổ mà cố gắng tu hành.
Nếu không lo tu, các công đức đều bị mất dần hết.Có nhiều vị Phật Tử còn lạy các vị Tăng nữa. Ở đây cũng có hai vấn đề
được đặt ra :– Vấn đề thứ nhất – vì cung kính đức hạnh của vị Tăng mà lạy. Khi lạy,
người Phật Tử dẹp được các tự ái ngã mạn của mình.– Vấn đề thứ hai được đặt ra là: Vị Tăng ấy có xứng đáng cho mình lạy
không ? – Có lẽ những người Phật Tử vì quan niệm rằng vị Tăng ấy xứng
đáng nên mình mới lạy. Nhưng xứng đáng hay không – phần người lạy được
thêm phước; kẻ bị lạy, mất đức rất nhiều; nếu đức của vị Tăng ấy có. Nếu
vị Tăng đó không có đức thì đức đó bị giảm dần và đôi khi còn bị trừ đi
nữa là khác. Do đó dầu ở bất cứ trường hợp nào, người lạy vẫn có phước
mà kẻ bị lạy bị hao tổn phước đức rất nhiều. Vì thế cần phải tu hành
tinh tấn nhiều hơn nữa. Trong luật cũng có dạy rằng một vị Sư Bà khi gặp
một vị tân Ðại Ðức cũng phải cung kính như bậc Thầy của mình. Do đó, một
Cư sĩ tại gia đối với một người xuất gia xưng bằng “con” là một điều
đúng hơn cả. Con ở đây là con tinh thần của các vị Tăng Sĩ
vậy.Tại sao có nhiều vị Cư Sĩ gặp quý Thầy, quý Sư Cô xưng bằng cháu hoặc em
?– Vì họ nghĩ rằng mình đáng vai cháu hoặc em của các vị Thầy này. Nghĩ
như thế là nghĩ theo thế gian pháp. Phật pháp không như thế gian pháp
được.Nếu xưng em mà một vị Cư sĩ nam đối với một vị Tăng sĩ nghe còn tạm
được, mặc dầu hơi chướng tai. Nhưng nếu là một nữ thí chủ mà xưng “em”
với một vị Thầy thì nên coi chừng sẽ bị tai tiếng hoặc sự dòm ngó bên
ngoài.Có nhiều bà xưng với Sư Cô hoặc Sư Bà bằng em – điều này có thể tạm
được. Nhưng nếu các vị Cư sĩ nam không lẽ xưng với Sư Cô bằng anh hay
Bác sao? Do đó xưng “con” vẫn là hay hơn cả.Có nhiều người Phật Tử trước mặt thì bạch Thầy xưng con; nhưng lúc không
có mặt vị Thầy đó thường hay gọi là ông Hạnh Tâm, ông Hạnh Ðức v.v…
làm như thế là tự mình dối lòng mình rồi. Có mặt Thầy cũng như sau lưng
Thầy nên gọi bằng Thầy. Có nhiều người kính trọng Thầy, ít gọi tên Thầy
mà hay gọi tên của chùa Thầy ấy trụ trì. Ví dụ như Thầy Vạn Ðức hay Ôn
Chúc Thánh v.v… Có nhiều người còn gọi ông Thầy Tâm Ðức, ông Thầy Vạn
Phước v.v… Ðây là cung cách gọi của những người chưa hiểu đạo. Nếu gọi
bằng “ông Thầy”, có lẽ phải có thêm “Bà Thầy” mới đúng. “Bà Thầy” ở Việt
Nam chưa có, nhưng ở Nhựt thì đã có từ lâu. Vô hình chung các Phật Tử
Việt Nam đã đồng hóa Thầy của mình mà không biết. Hoặc có nhiều người
lúc cung kính thì bạch Thầy xưng con ngọt xớt; nhưng khi có chuyện gì
thì xắn quần quá gối đứng trước cửa chùa chửi vô “cái thằng cha Thầy
chùa đó thế này thế nọ” hoặc “Sư gì như Sư hổ mang” hoặc “Tế Ðiên Hòa
Thượng” v.v… Ðiều đó chứng tỏ được khả năng hiểu đạo của họ khá nhiều
rồi. Viết đến đây sực nhớ một câu chuyện ngày xưa khi Ðức Phật còn tại
thế như sau:Có một người Bà La Môn vì ganh ghét với Ðức Phật, nên ngày nào cũng
đến nơi Ðức Phật ở để chửi rủa Ngài rất thậm tệ, đến khi sức mỏi lực hao
Ðức Phật vẫn không có một thái độ nào cả. Người Bà La Môn kia mới hỏi
Ðức Phật rằng:
– Bộ ông là gỗ đá sao mà tôi chửi ông không biết hổ thẹn ?
– Ðức Phật hỏi lại rằng: “Nếu nhà ngươi có đám giỗ, làm cỗ thật nhiều,
sau khi giỗ xong, mang cỗ ấy đến biếu người hàng xóm. Nếu người hàng xóm
ấy từ chối. Vậy mâm cỗ ấy về ai ?
– Người Bà La Môn kia trả lời rằng: “Thì về người cho mâm cỗ chứ về ai
nữa”.

Xem thêm  Bộ số đề 35-75 là con gì? - 2022
– Ðức Phật mới dạy rằng: “Ở đây cũng thế đó. Lâu nay ngươi đến đây chửi
ta; nhưng ta không nhận. Vậy xin trả lại cho ngươi đó”.
Người Bà La Môn ấy xấu hổ ra về
“.Việc học đạo và tu theo đạo Phật là vậy đó. Mình đi chửi người hoặc xem
thường người, chính tâm ta và miệng ta dơ bẩn trước; trong khi người
khác vẫn còn trong sạch. Nên để ý lắm thay !Có một vị Thiền sư Nhật Bản thế kỷ thứ 13 có dạy đệ tử của Ngài rằng:
“Ngươi học đạo phải nên thận trọng, Thái độ của mình lúc tiếp khách như
thế nào thì khi ở trong phòng riêng của mình cũng như thế ấy”. Câu nói
tuy đơn giản nhưng ý nghĩa biết dường nào, chúng ta nên xem kỹ lại. Vì
thế cho nên lúc có Thầy cũng như khi không có Thầy, lúc nào cũng xem
giống nhau, không nên thiên lệch mà tổn phước cho chính thân mình.
c) Các vị Phật Tử tại gia đối với các vị Phật Tữ tại giaỞ đời thường hay gọi Cụ, Ông, Bà, Chú, Bác, Cô, Dì, Anh, Chị, Em v.v…
nhưng khi vào chùa nên gọi bằng pháp danh với nhau có lẽ dễ nghe hơn.
Cũng có thể gọi nhau bằng anh, bằng chị – nhưng là anh Nguyên Giác, chị
Diệu Mỹ v.v… nghe nó có vẻ Thiền vị nhiều hơn là ông này bà kia.Có nhiều chùa còn nghe ông bà Ðại Tá, ông bà Ðại Sứ, ông Kỹ Sư v.v…
nhưng khoe khoang như thế để làm gì. Ðó chẳng qua là nhãn hiệu của phù
trần, đâu có cần thiết gì trong cửa đạo. Vì chuyện của thế gian là
chuyện của khổ đau tục lụy. Chuyện của Thiền môn là chuyện của giải
thoát nhiệm mầu. Khi vào chùa chúng ta nên cởi bỏ những nhãn hiệu ấy đi
và nên để ngoài cổng chùa cho Thiền môn được yên tĩnh.Trong chùa hai danh từ thường hay được gọi là Ðạo Hữu hoặc Phật Tử. Ðạo
Hữu là những người bạn cùng trong một Ðạo với nhau. Phật Tử là những
người con của Ðức Phật. Dùng danh từ nào cũng đúng nghĩa cả. Nhưng thông
thường danh từ Ðạo Hữu có vẻ “già” và “đạo mạo” hơn nên để dành cho
những vị lớn tuổi. Danh từ Phật Tử có vẻ trẻ trung nên để gọi nhau với
những người trẻ.Trên đây là một số danh từ thông thường trong cách xưng hô ở chùa. Chúng
tôi viết lên đây chỉ nhằm mục đích xây dựng đạo, không có ý chỉ trích ai,
hoặc khuyên bảo điều gì. Nếu quý vị Phật Tử tại gia thấy cần thiết thì
nên chấp nhận. Nếu thấy không hợp thời, không hợp cơ cũng chẳng có sao.
Vì Ðạo Phật là Ðạo Tự Giác. Không có quyền năng gì để đi ép buộc người
khác phải theo mình. Nếu có chăng, trong tinh thần tự độ và độ tha mà
thôi.Chúng tôi quan niệm rằng: “Sự thật bao giờ cũng là sự thật”; nên không
ngại viết ra những dòng này để xây dựng một vài khuyết điểm nếu đã,
đương và sẽ có trong cửa Thiền. Cũng sẽ có nhiều vị chống đối chúng tôi.
Vì chúng tôi đã viết lên sự thật. Nhưng người viết bài này không còn
cách nào hơn là phải chấp nhận sự thật vậy. Dù cho sự thật ấy có phũ
phàng cay đắng. Biết mà không nói không phải là người có tâm, vì tha
nhân mà nói mà không biết quả là người chưa biết bơi mà đã tự đi cứu
người. Do đó, nếu bài này có đến mắt quý độc giả, Phật Tử cũng như không
Phật Tử; người Ðạo Phật cũng như kẻ Ðạo khác xem đây như là một đóng góp
chung nho nhỏ trong sứ mạng truyền giáo và hộ giáo của Tăng cũng như của
Tục trong cuộc sống tha hương nơi hải ngoại ngày nay.
MONTRÉAL – Ðầu Ðông năm Giáp Tý 1984Source:www.viengiac.de  

Như vậy, đến đây bài viết về “Cách Xưng Hô Trong Chùa” đã kết thúc. Chúc quý độc giả luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Mời bạn đọc xem thêm nhiều bài viết hay trong chuyên mục: Tin Tổng Hợp, Kiến Thức, Ẩm Thực

Bài viết liên quan

Back to top button