Kiến Thức

Ban giám hiệu nhà trường tiếng anh là gì

Sài Gòn 100 Điều Thú Vị xin giới thiệu đến quý độc giả bài viết Ban giám hiệu nhà trường tiếng anh là gì

Ban giám hiệu nhà trường tiếng anh là gì

Nhà trường – nơi mà các bạn đã và đang trải qua quãng thời gian học tập, trau dồi kiến thức của bản thân. Chắc chắn trong một trường học không thể thiếu sự đóng góp và vai trò lãnh đạo của Ban Giám Hiệu nhà trường. Vậy trong quá trình học tiếng Anh, có bao giờ bạn từng thắc mắc, tò mò cụm từ Ban Giám Hiệu trong tiếng Anh là gì, từ vựng tiếng Anh dùng để chỉ Ban Giám Hiệu như thế nào? Hãy cùng Studytienganh đọc và tìm hiểu cụm từ này qua bài viết sau nhé!

Đọc thêm: Phương thức đáo hạn không quay vòng là gì

Đọc thêm: Kế toán hành chính sự nghiệp là gì

Đọc thêm: Tế bào gốc trong mỹ phẩm là gì

Xem thêm: Ban giám hiệu nhà trường tiếng anh là gì

1. Ban Giám Hiệu trong tiếng Anh là gì?

Đọc thêm: Phương thức đáo hạn không quay vòng là gì

Đọc thêm: Kế toán hành chính sự nghiệp là gì

Đọc thêm: Tế bào gốc trong mỹ phẩm là gì

Xem thêm: Ban giám hiệu nhà trường tiếng anh là gì

Ban Giám Hiệu là tập thể những người lãnh đạo, quản lý một trường học, đứng đầu là Hiệu trưởng. Ban Giám Hiệu là những nhà lập kế hoạch có năng lực, có khả năng phán đoán tốt và có kỹ năng xử lý các mối quan hệ với nhiều người khác nhau (nhân viên, phụ huynh, học sinh, cơ quan quản lý và công chúng). Họ cũng chú ý đến các kỹ năng quản lý chi tiết và xung đột.

Đọc thêm: Phương thức đáo hạn không quay vòng là gì

Đọc thêm: Kế toán hành chính sự nghiệp là gì

Đọc thêm: Tế bào gốc trong mỹ phẩm là gì

Xem thêm: Ban giám hiệu nhà trường tiếng anh là gì

Để chỉ chung cho Ban Giám Hiệu nhà trường chúng ta thường sử dụng cụm từ thông dụng “School Manager” hoặc “School Administrator”.

Đọc thêm: Phương thức đáo hạn không quay vòng là gì

Đọc thêm: Kế toán hành chính sự nghiệp là gì

Đọc thêm: Tế bào gốc trong mỹ phẩm là gì

Xem thêm: Ban giám hiệu nhà trường tiếng anh là gì

Cách phát âm Ban Giám Hiệu trong tiếng Anh là /skuːl ˈmæn.ə.dʒɚ/ hoặc /skuːl ədˈmɪn.ə.streɪ.t̬ɚ/

Đọc thêm: Phương thức đáo hạn không quay vòng là gì

Đọc thêm: Kế toán hành chính sự nghiệp là gì

Đọc thêm: Tế bào gốc trong mỹ phẩm là gì

Xem thêm: Ban giám hiệu nhà trường tiếng anh là gì

ban giám hiệu tiếng anh là gì

(Hình ảnh minh họa cho Ban Giám Hiệu)

Đọc thêm: Phương thức đáo hạn không quay vòng là gì

Xem thêm  Rau mồng tơi trong tiếng anh là gì

Đọc thêm: Kế toán hành chính sự nghiệp là gì

Đọc thêm: Tế bào gốc trong mỹ phẩm là gì

Xem thêm: Ban giám hiệu nhà trường tiếng anh là gì

Ví dụ:

 • He has recently been assigned a position in the School Administrator.

 • Anh ấy mới được bổ nhiệm một chức vụ trong Ban Giám Hiệu nhà trường.

2. Từ vựng, cụm từ liên quan đến Ban Giám Hiệu trong tiếng Anh

Đọc thêm: Phương thức đáo hạn không quay vòng là gì

Đọc thêm: Kế toán hành chính sự nghiệp là gì

Đọc thêm: Tế bào gốc trong mỹ phẩm là gì

Xem thêm: Ban giám hiệu nhà trường tiếng anh là gì

Trong một trường học, Ban Giám Hiệu không chỉ bao gồm Hiệu trưởng, mà còn có các chức danh như Hiệu phó, các tổ trưởng bộ môn, quản lý…

Đọc thêm: Phương thức đáo hạn không quay vòng là gì

Đọc thêm: Kế toán hành chính sự nghiệp là gì

Đọc thêm: Tế bào gốc trong mỹ phẩm là gì

Xem thêm: Ban giám hiệu nhà trường tiếng anh là gì

ban giám hiệu tiếng anh là gì

(Hình ảnh minh họa cho Ban Giám Hiệu)

Đọc thêm: Phương thức đáo hạn không quay vòng là gì

Đọc thêm: Kế toán hành chính sự nghiệp là gì

Đọc thêm: Tế bào gốc trong mỹ phẩm là gì

Xem thêm: Ban giám hiệu nhà trường tiếng anh là gì

Từ, cụm từ

Phát âm

Nghĩa tiếng Việt

Ví dụ

Principal

/ˈprɪn.sə.pəl/

Hiệu trưởng

 • Once the principal signs the necessary papers, the decision will be done.

 • Đọc thêm: Phương thức đáo hạn không quay vòng là gì

  Đọc thêm: Kế toán hành chính sự nghiệp là gì

  Đọc thêm: Tế bào gốc trong mỹ phẩm là gì

  Xem thêm: Ban giám hiệu nhà trường tiếng anh là gì

 • Sau khi hiệu trưởng ký các giấy tờ cần thiết, quyết định sẽ được thực hiện.

President

/ˈprezɪdənt/

Hiệu trưởng

 • Mr. James was appointed as the new president of the Winx Gifted School last month.

 • Đọc thêm: Phương thức đáo hạn không quay vòng là gì

  Đọc thêm: Kế toán hành chính sự nghiệp là gì

  Đọc thêm: Tế bào gốc trong mỹ phẩm là gì

  Xem thêm: Ban giám hiệu nhà trường tiếng anh là gì

 • Ông James đã được bổ nhiệm là hiệu trưởng mới của trường năng khiếu Winx tháng trước.

Rector

/ˈrektər/

Hiệu trưởng

 • I have letters from rectors of academies, and they tell me why my applications were rejected.

 • Đọc thêm: Phương thức đáo hạn không quay vòng là gì

  Đọc thêm: Kế toán hành chính sự nghiệp là gì

  Đọc thêm: Tế bào gốc trong mỹ phẩm là gì

  Xem thêm: Ban giám hiệu nhà trường tiếng anh là gì

 • Tôi nhận được thư từ hiệu trưởng của các học viện, và họ cho tôi biết lý do tại sao đơn đăng ký của tôi bị từ chối.

Xem thêm  Những điều cần biết về Bảo lãnh viện phí - 2022

Headmaster

/ˈhedˌmæs.tɚ/

Ông hiệu trưởng

 • The headmaster participated in the outdoor activities with the pupils yesterday. All people felt amused at that time.

 • Đọc thêm: Phương thức đáo hạn không quay vòng là gì

  Đọc thêm: Kế toán hành chính sự nghiệp là gì

  Đọc thêm: Tế bào gốc trong mỹ phẩm là gì

  Xem thêm: Ban giám hiệu nhà trường tiếng anh là gì

 • Hiệu trưởng đã tham gia hoạt động ngoài trời cùng các em học sinh vào ngày hôm qua. Tất cả mọi người lúc đó đều cảm thấy thích thú.

Headmistress

/ˈhedˌmɪs.trəs/

Bà hiệu trưởng

 • She is a headmistress known for being assertive in all situations.

 • Đọc thêm: Phương thức đáo hạn không quay vòng là gì

  Đọc thêm: Kế toán hành chính sự nghiệp là gì

  Đọc thêm: Tế bào gốc trong mỹ phẩm là gì

  Xem thêm: Ban giám hiệu nhà trường tiếng anh là gì

 • Cô ấy là một hiệu trưởng nổi tiếng là người quyết đoán trong mọi tình huống.

Assistant principals

/əˈsɪs.tənt ˈprɪn.sə.pəl/

Hiệu phó

 • Assistant principals deal with the issues of school management, student activities and services, personnel, and curriculum instruction.

 • Đọc thêm: Phương thức đáo hạn không quay vòng là gì

  Đọc thêm: Kế toán hành chính sự nghiệp là gì

  Đọc thêm: Tế bào gốc trong mỹ phẩm là gì

  Xem thêm: Ban giám hiệu nhà trường tiếng anh là gì

 • Trợ lý hiệu trưởng giải quyết các vấn đề về quản lý trường học, các hoạt động và dịch vụ của học sinh, nhân sự, và giảng dạy chương trình giảng dạy.

School governor/governor

/skuːl ˈɡʌv.ɚ.nɚ/

/ˈɡʌv.ɚ.nɚ/

Ủy viên hội đồng quản trị trường

 • Governors are responsible for overseeing the management side of a school: strategy, policy, budgeting and staffing.

 • Đọc thêm: Phương thức đáo hạn không quay vòng là gì

  Đọc thêm: Kế toán hành chính sự nghiệp là gì

  Đọc thêm: Tế bào gốc trong mỹ phẩm là gì

  Xem thêm: Ban giám hiệu nhà trường tiếng anh là gì

 • Ủy viên hội đồng quản trị trường chịu trách nhiệm giám sát mặt quản lý của một trường học: chiến lược, chính sách, ngân sách và nhân sự.

Director of studies

/daɪˈrek.tɚ əv ˈstʌd·iz/

Trưởng phòng đào tạo

 • Director of studies is a member of staff at an educational institution who has responsibility for overseeing the curriculum.

 • Đọc thêm: Phương thức đáo hạn không quay vòng là gì

  Đọc thêm: Kế toán hành chính sự nghiệp là gì

  Đọc thêm: Tế bào gốc trong mỹ phẩm là gì

  Xem thêm: Ban giám hiệu nhà trường tiếng anh là gì

 • Trưởng phòng đào tạo là một thành viên của nhân viên tại một cơ sở giáo dục có trách nhiệm giám sát chương trình giảng dạy.

Subject head

/ˈsʌbdʒɪkt hed/

Chủ nhiệm bộ môn (trưởng bộ môn)

 • The subject head will have strategic responsibility to lead across research, learning & teaching of their groups.

 • Đọc thêm: Phương thức đáo hạn không quay vòng là gì

  Đọc thêm: Kế toán hành chính sự nghiệp là gì

  Đọc thêm: Tế bào gốc trong mỹ phẩm là gì

  Xem thêm: Ban giám hiệu nhà trường tiếng anh là gì

 • Trưởng bộ môn sẽ có trách nhiệm chiến lược để dẫn dắt quá trình nghiên cứu, học tập và giảng dạy của các tổ bộ môn của họ.

Xem thêm  Nhau bám mặt trước đáy thân là gì

Student management

/ˈstuːdnt ˈmænɪdʒmənt/

Quản lý học sinh

 • Online student management system is becoming more and more popular because of its convenience and usefulness.

 • Đọc thêm: Phương thức đáo hạn không quay vòng là gì

  Đọc thêm: Kế toán hành chính sự nghiệp là gì

  Đọc thêm: Tế bào gốc trong mỹ phẩm là gì

  Xem thêm: Ban giám hiệu nhà trường tiếng anh là gì

 • Hệ thống quản lý học sinh trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến vì độ tiện lợi và hiệu quả của nó.

Đọc thêm: Phương thức đáo hạn không quay vòng là gì

Đọc thêm: Kế toán hành chính sự nghiệp là gì

Đọc thêm: Tế bào gốc trong mỹ phẩm là gì

Xem thêm: Ban giám hiệu nhà trường tiếng anh là gì

Trong bài viết trên, Studytienganh đã cung cấp cho bạn những thông tin bổ ích và khái niệm Ban Giám Hiệu trong tiếng Anh là gì? cùng với rất nhiều ví dụ liên quan giúp bạn hiểu rõ hơn về cụm từ này. Hy vọng bạn sẽ sử dụng chúng đúng cách và chính xác nhất. Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham khảo bài viết của chúng mình. Chúc bạn học tiếng Anh hiệu quả!

Đọc thêm: Phương thức đáo hạn không quay vòng là gì

Đọc thêm: Kế toán hành chính sự nghiệp là gì

Đọc thêm: Tế bào gốc trong mỹ phẩm là gì

Xem thêm: Ban giám hiệu nhà trường tiếng anh là gì

3 Trang Web Luyện Nghe Tiếng Anh hiệu quả tại nhà ai cũng nên biết ! Một số cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh “khắc cốt ghi tâm””Tiêu Biểu” trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh ViệtPaternity Leave là gì và cấu trúc cụm từ Paternity Leave trong câu Tiếng Anh”Bìa Sách” trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh ViệtInitiative là gì và cấu trúc từ Initiative trong câu Tiếng AnhQuarantine là gì và cấu trúc từ Quarantine trong câu Tiếng AnhSau “By” dùng gì, cách dùng “By” trong Tiếng AnhSet On là gì và cấu trúc cụm từ Set On trong câu Tiếng Anh

Như vậy, đến đây bài viết về “Ban giám hiệu nhà trường tiếng anh là gì” đã kết thúc. Chúc quý độc giả luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Mời bạn đọc xem thêm nhiều bài viết hay trong chuyên mục: Kiến Thức.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button